Medija Centar - Vesti

Međunarodni dan deteta

Vesti | 20.11.2018. Nazad na Vesti

Danas se obeležava Međunarodni dan deteta 20. novembar 2018! Ustanovljen je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1954. godine sa ciljem da se u svim državama slavi istog dana. 

Mi, zaposleni u Domu zdravlja „Novi Sad“ na današnji dan svečano se obavezujemo da ćemo nastaviti da poštujemo i branimo prava svakog deteta bez obzira na njihov pol, nacionalnu ili versku pripadnost!

Pozivamo sve partnerske ustanove i nevladine organizacije koje rade za decu da uložimo dodatne napore kako bi zajednički ostvarili ciljeve – da svako dete bude zdravo, dobro uhranjeno, da živi u sigurnom okruženju sa respozivnim roditeljima i da ima priliku da istražuje i uči. Jer deca su naša budućnost, oduvek i zauvek. 

Prema rezultatima UNICEF-a, u Srbiji deca čine samo 17.3% stanovništva.

  • 9.5% dece žive u apsolutnom siromaštvu, a čak 30.2% dece živi na granici siromaštva
  • Gotovo 20% dece nije primilo sve vakcine, a blizu 30% dece mlađe od 5 godina nema adekvatnu ishranu
  • 50% dece uzrasta od 3-5 godina ne ide u vrtić. Procenat je značajno niži kada su u pitanju deca iz siromašnih porodica – tek 9%, a za decu iz romskih naselja samo 6%
  • Gotovo 30% dece ispod 5 godina života nema ni 3 dečije knjige u kući, a u siromašnim porodicama procenat je dvostruko veći (64%)

Međunarodni dan deteta

Blizu 80% dece koja žive u ustanovama su deca sa smetnjama u razvoju.

  • 1 od 4 dece između do dve godine starosti je iskusilo fizičko kažnjavanje
  • Više od 40% dece je izloženo nasilnim metodama disciplinovanja kod kuće koje negativno utičuna njihov razvoj
  • Gotovo 60% devojčica iz romskih naselja se uda pre navršene 18-te godine, dok je procenat za devojčice iz opšte populacije 7%