Medija Centar - Vesti

Međunarodni dan porodice

Vesti | 14.05.2019. Nazad na Vesti

Povodom obeležavanja 15. maja, Međunarodnog dana porodice, obaveštavamo građane da je Dom zdravlja „Novi Sad“ još jednom opravdao epitet jedne od najboljih ustanova primarne zdravstvene zaštite time što je dobio bespovratna sredstava za osnivanje Gradskog centra za unapređenje reproduktivnog zdravlja koji bi imao i regionalni – vojvođanski značaj.

Za potrebe formiranja Gradskog centra za unapređenje reproduktivnog zdravlja potrebno je renovirati i adaptirati objekat koji postoji u Almaškoj ulici broj 4 i koji pripada zaštićenoj zoni koja je pod ingerencijom Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada kao objekat od posebne vrednosti. U centru bi nastavili da rade svoj redovni posao Savetovalište za mlade i Škola za trudnice, kao i patronažne sestre, a nova savetovališta koja bi se oformirala (Škola roditeljstva, Škola za bake i deke i Savetovalište za dojenje) za svoj rad bi bila finansirana kroz projekat, ali bi nastavili sa radom i nakon prestanka projekta, jer bi bili implementirani u redovan rad Doma zdravlja „Novi Sad“.

Ovaj projekat je usmeren na očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja adolescenata i mladih osoba, podršci trudnicama i roditeljima, kao i na porodici u celini kao osnovnoj ćeliji društva.

Mere / aktivnosti koje se žele ostvariti ovim projektom u skladu su sa Strategijom podsticanja rađanja koju je donela Vlada Republike Srbije na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi.

Natalitet u Novom Sadu, kao osnovni pokazatelj pozitivnog prirodnog kretanja stanovništva, je nepovoljan (u 2016. rođeno je 4.095 dece). Naime, stopa nataliteta (broj živorođene dece na 1000 stanovnika) iznosi 11,6‰, što se tumači kao nepovoljna vrednost jer se povoljnom stopom smatraju vrednosti od 13 do 20‰.

Prosečna starost majki pri rođenju deteta iznosila je za novosadsko područje 31,2 godine.

Iako Novi Sad beleži skroman prirodni priraštaj (stopa prirodnog priraštaja u Novom Sadu je 1,1‰, ali se tumači kao niska), u celoj Vojvodini broj stanovnika se smanjuje – stopa prirodnog priraštaja je – 5,4‰.

Pronatalitetni projekat za podsticaj nataliteta i podršku porodicama sa decom dobra je dopuna republičkim merama pronatalitetne politike, a sve na predlog ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavice Đukić Dejanović.