Medija Centar - Vesti

Nacionalna nedelja promocije dojenja

Vesti | 28.09.2020. Nazad na Vesti

Ove sedmice se obeležava Nacionalna nedelja promocije dojenja, 28. septembar – 4. oktobar 2020. godine.

Dojenje nije samo hrana, ono je mnogo više od toga. Majčino mleko ima neprocenjivu vrednost za sveobuhvatni razvoj deteta- sadrži sve što je potrebno za fizički, psihički, socijalni, emocionalni i kognitivni razvoj, razvoj svih čula (vid, miris, sluh, dodir, ukus) i inteligencije (govora i jezika), štiti od mnogih infekcija i alergija, a kod odojčadi smanjuje rizik od sindroma iznenadne smrti.

Prednosti dojenja za majku su mnogostruke – pomaže uspostavljanju emocionalne veze sa detetom, smanjuje rizik od postporođajne depresije, smanjuje krvarenje posle porođaja i rizik od pojave anemije, doprinosi normalizaciji telesne mase, a dugoročni efekti su smanivanje rizika od pojave osteoporoze i pojave malignih oboljenja dojke i jajnika.

Dojenje doprinosi skladnijim porodičnim odnosima, rasterećuje porodični budžet i štedi vreme.

Majčino mleko – humano mleko je kompleksna živa hranljiva tečnost koja sadrži antitela, enzime, hormone i druge brojne sastojke koji su važni za razvoj i zdravlje bebe.

Potrebno je obezbediti uslove u zdravstvenim ustanovama kako bi svaka majka i novorođenče pre, za vreme boravka i nakon izlaska iz porodilišta dobili potrebnu pomoć i podršku za uspešno dojenje u skladu međunarodnim preporukama:

  • započinjanje dojenje u okviru prvog sata od rođenja
  • isključivo dojenje do navršenih šest meseci i
  • nastavak dojenja do dve godine i duže

Od izuzetne je važnosti uključiti očeve još tokom trudnoće i nakon rođenja deteta jer to doprinosi uspešnom uspostavljanju i održavanju dojenja, ali i boljoj privrženosti svih članova porodice.

Patronažne sestre su jedini zdravstveni radnici koji realizacijom patronažnih poseta imaju priliku da sagledaju sve faktore koji se mogu pozitivno ili negativno odraziti kako na dojenje tako i na celokupno zdravlje deteta. Promociju dojenja započinju tokom patronažne posete ženi tokom trudnoće, a nastavljaju sa snažnom podrškom i edukacijom nakon izlaska babinjare iz porodilišta, kao i daljim nadzorom odojčeta i malog deteta. Broj poseta patronažne sestre porodici, sa posebnim akcentom na vulnerabilne kategorije, regulisan je Pravilnikom o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu Pravilnik).

Dojenje, iako prirodom predviđeno, nije uvek jednostavno i bez poteškoća. U prvim danima nakon izlaska iz porodilišta potrebna je snažna podrška ženama kako bi savladale veštinu dojenja i bile što uspešnije i istrajnije u tome. Zato je potrebno da svi zdravstveni radnici šalju jasnu poruku o prednostima majčinog mleka u odnosu na bilo koji drugi vid hranjenja. Jer majčino je najbolje, bolje ne postoji…