Medija Centar - Vesti

Nacionalna nedelja zdravlja usta i zuba

Vesti | 18.05.2016. Nazad na Vesti

Dom zdravlja „Novi Sad“ i ove godine učestvuje u zdravstveno promotivnoj akciji Nacionalna nedelja zdravlja usta i zuba, koja se obeležava od 17-23.maja 2016.godine. Nedelja zdravlja usta i zuba u Srbiji obeležava se svake godine u trećoj nedelji meseca maja brojnim aktivnostima kao što su javne i druge manifestacije u kojima učestvuje stručna javnost, ali i opšta populacija, a posebno su aktivna deca predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, nastavnici i roditelji.

Ove godine nedelja zdravlja usta i zuba se održava od 17. do 23. maja 2016. godine pod sloganom „Osmehni se zdravo”, a sprovode je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” i Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Nosioci i koordinatori aktivnosti tokom Nedelje zdravlja usta i zuba na nivou okruga su okružni instituti i zavodi za javno zdravlje, a za teritoriju svake opštine službe stomatološke zaštite domova zdravlja, uz aktivno učešće privatne stomatološke prakse, lokalne zajednice, privatnog sektora i udruženja građana.

Ciljevi obeležavanja Nedelje zdravlja usta i zuba su:

Ukazati na značaj oralnog zdravlja i na mogućnost da se primenom adekvatnih mera dobro oralno zdravlje može održati tokom čitavog života.

Uticati na poboljšanje zdravlja usta i zuba dece i na stvaranje navike pravilnog održavanja higijene i primenu mera neophodnih za očuvanje oralnog zdravlja.

Doprineti da se poveća broj ljudi sa očuvanim oralnim zdravljem.

Podsticati donosioce odluka za podršku merama za unapređenje oralnog zdravlja stanovništva.

Mobilisati sve sektore društva na zajedničke akcije koje imaju za cilj promociju oralnog zdravlja.

Značajne činjenice o zdravlju usta i zuba kod stanovnika Republike Srbije:

Prema poslednjem istraživanju zdravlja stanovništva Srbije iz 2013. godine, u Srbiji je 45,6% stanovništva procenilo stanje svojih zuba i usne duplje kao dobro, čak 14% više nego 2006. godine, što govori u prilog poboljšanju oralnog zdravlja stanovništva Srbije. Uprkos porastu broja stanovnika koji svoje oralno zdravlje procenjuju kao dobro, ovaj procenat bi trebalo da bude znatno veći.

Samo 8,3% stanovnika uzrasta 25 godina i više imaju sve svoje zube.

Najviši procenat onih koji redovno peru zube (72,9%) su mladi uzrasta od 15 do 24 godine.

Iako je došlo do porasta broja bezubih (sa 10,2% u 2006. na 12,4% u 2013. godini), ohrabruje činjenica da je porasla učestalost upotrebe dentalnih proteza u ovoj grupi stanovništva (sa 79% u 2006. na 82,3% u 2013. godini).

Stanovnici nižeg obrazovnog statusa i lošeg materijalnog stanja u značajno većem procentu  sopstveno oralno zdravlje procenjuju kao loše i u značajno manjem procentu  redovno peru zube. Ovo ukazuje na potrebu iznalaženja načina da se poveća obuhvat stanovnika  iz ovih ciljnih grupa zdravstvenovaspitnim radom i preventivnim stomatološkim pregledima.

Glavni faktori rizika, kao što su pušenje, fizička neaktivnost i hrana sa velikom količinom masti, soli i šećera doprinose razvoju niza hroničnih oboljenja, uključujući tu i bolesti usta i zuba.

Rizik obolevanja od malignih bolesti usne duplje je 15 puta veći kada se kombinuje više faktora rizika kao što su  upotreba duvana i alkohola. Takođe, upotreba duvana je razlog za polovinu svih periodontalnih bolesti.

 Imajući u vidu visok procenat pušača (34,7% stanovništva starijeg od 15 godina) potrebno je da se i stomatolozi uključe aktivnije u prevenciju pušenja.

Opšte preporuke za očuvanje oralnog zdravlja su:

Održavanje adekvatne higijene što podrazumeva redovno pranje zuba ujutru i uveče pred spavanje, kao i posle svakog obroka pastom za zube sa fluorom i korišćenje konca za zube

Posete stomatologu radi redovne kontrole, uklanjanje zubnog kamenca od strane stomatologa

Smanjenje unosa šećera i izbalansirana ishrana

Prestanak pušenja

Prestanak konzumiranja alkohola

Korišćenje zaštitne opreme za sportske aktivnosti (kaciga, štitnik za zube…)

Vezivanje sigurnosnih pojaseva u vozilu, kao i pravilno korišćenje dečijih auto sedišta.

Mere zaštite zuba treba sprovoditi tokom čitavog života počevši i pre nicanja zuba, tj. tokom trudnoće. Posebno značajna ciljna grupa za preventivan rad su trudnice i deca školskog i predškolskog uzrasta kod kojih se mogu sprovesti skoro sve mere zaštite stalnih i preostalih mlečnih zuba. U predškolskom i školskom uzrastu se i mnogo toga nauči o oralnom zdravlju i  navike o higijeni se ustaljuju.

Služba stomatološke zdravstvene zaštite organizuje sistematske preglede određenih populacionih grupa koji su Zakonom propisani.Analizom određenih pokazatelja koji služe za kontrolu praćenja rasprostranjenosti karijesa, potvrđeno je da su oni još uvek visoki, ako ih poredimo sa zemljama EU.