Medija Centar - Vesti

NonCovid ambulanta

Vesti | 20.09.2023. Nazad na Vesti

Obaveštavamo vas da od 21.09.2023. ponovo sa radom kreće Non covid ambulanta.

Non covid ambulanta nalazi se u objektu Jovan Jovanović Zmaj, nova zgrada, drugi sprat, soba br.214; tel: 021/4879-580.

Radiće svakog radnog dana od 07 do 13:30 časova.

Bris na virus kovid-19 uzima se od 07 do 12 časova, i nalaz se izdaje neposredno nakon uzimanja brisa.

Non-covid ambulanta služi za uzimanje uzoraka za testiranje na korona virus onih pacijenata koji se pripremaju za operacije, zračnu i hemo terapiju, odnosno, za one intervencije koje se rade u bolničkim uslovima.