Medija Centar - Vesti

Novembarska povelja

Vesti | 30.11.2017. Nazad na Vesti

Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva predložilo je Dom zdravlja „Novi Sad“ ove godine za Novembarsku povelju Grada Novog Sada, obrazlažući tu incijativu time što je pružanje zdravstvenih usluga u Domu zdravlja „Novi Sad“ intenzivno i dostupno, te da je u poslednje četiri godine za četvrtinu porastao broj pruženih zdravstvenih usluga.