Medija Centar - Vesti

Obeležavanje 1. decembra, Svetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a

Vesti | 1.12.2022. Nazad na Vesti

Povodom obeležavanja 1. decembra Svetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a Dom zdravlja “Novi Sad” sprovodi dva projekta koji govore o ovoj značajnoj temi.

Projekat “Znanjem protiv straha od HIV-a” predstavlja nastavak aktivnosti koje se uspešno sprovode prethodnih godina, a zahvaljujući podršci Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada.

Кroz radionice se adolescenti upoznaju sa osnovnim karakteristikama HIV infekcije (epidemiologija, etiologija, patogeneza, klinička slika, dijagnostika i lečenje) načinima transmisije HIV virusa, značaju prevencije i ranog otkrivanja putem testiranja.

Projekat se realizuje kroz radioničarski rad sa učenicima osmih razreda iz 5 osnovnih škola sa teritorije Novog Sada.

Prvi slučajevi HIV infekcije zabeleženi su 1981. godine, a 1. decembar određen je 1988. godine kao datum kada se širom sveta obeležava Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a. Glavni cilj je da se putem niza manifestacija podigne svest javnosti o ovoj infekciji, podigne nivo znanja o HIV/AIDS-u, poveća svest o važnosti prevencije i testiranja i utiče na smanjenje stigmatizacije i diskriminacije osoba koje žive sa ovom infekcijom.

Tim povodom Gradska uprava za zdravstvo Grada Novog Sada podržala je projekat “Obeležavanje 1. decembra, Svetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a” koji će se realizovati kroz održavanje tribina (tri tribine – dve tribine u osnovnoj i jedna u srednjoj školi) sa učenicima starosti 14-19 godina  iz jedne osnovne i jedne srednje škole na teritoriji Grada Novog Sada. Osnovne teme tribina biće upoznavanje adolescenata sa HIV infekcijom i osnovnim karakteristikama ovog oboljenja sa očekivanjem da povećanje znanja o transmisiji može da utiče na stavove i uverenja o HIV-u i da dovede do smanjenja stigme i diskriminacije osoba koje žive sa ovim hroničnim stanjem.