Medija Centar - Foto Galerija

Patronažna služba pohvaljena od UNICEF-a

Foto Galerija | 16.05.2019. Nazad na Foto Galerija

Regionalna Kancelarija UNICEF-a pokrenula je evaluaciju UNICEF-ovih programa koji su podržali unapređenje, a u nekim zemljama i ponovno uspostavljanje, patronažne službe za kvalitetniju podršku dobrobiti i razvoju dece u najranijem detinjstvu.

Srbija je jedna od tih zemlja u kojoj su ovi programi, kao deo saradnje sa Ministartsvom zdravlja Republike Srbije, započeli još početkom 2000. godine i ponovo se intenzivirali početkom 2014. godine.

Tim povodom, supervizijski tim međunarodne agencije Curatio International Foundation je na čelu sa nacionalnom konsultantkinjom Unicef-a dr Bosiljkom Đikanović posetio Dom zdravlja “Novi Sad” gde su uradili superviziju 13.05.2019. i 14.05.2019. godine.

Evaluacija je uključila sastanke i intervjue sa predstavnicima Doma zdravlja “Novi Sad”, načelnicom patronažne službe, pedijatrima i drugim partnerima (institucijama i NVO) koji sarađuju sa polivalentnom patronažnom službom.

Pored toga, realizovani su razgovori sa focus grupom trudnica i roditelja dece starosti do 3 godine kako bi oni izneli svoje mišljenje o saradnji sa patronažnim sestrama. Evaluacioni tim je nakon dva dana boravka u našem gradu otišao sa pozitivnim utiscima i pohvalama o radu polivalentne patronaže Doma zdravlja “Novi Sad”.