Medija Centar - Vesti

Podrška dojenju kroz primarni nivo zdravstvene zaštite

Vesti | 16.10.2019. Nazad na Vesti

U Domu zdravlja „Novi Sad“ realizuje se projekat „Podrška dojenju kroz primarni nivo zdravstvene zaštite“ i nastavljamo sa planiranim aktivnostima.

Dana 15.10.2019. godine održane su dve radionice koje su okupile 50 zdravstvenih radnika iz Službe za zdravstvenu zaštitu dece, polivalentne Patronažne službe i Službe za zdravstvenu zaštitu žena. Sledeći susret je zakazan za 17.10.2019. godine sa početkom u 12 časova.

Podrška dojenju se realizuje kroz sva tri nivoa zdravstvene zaštite, ali otpočinje i završava se kroz primarni nivo zdravstvene zaštite. Budući roditelji su još tokom trudnoće usmereni na tim izabranog ginekologa, Školu za trudnice i savetovalište za trudnoću gde formiraju stav o načinu hranjenja deteta kada se rodi. Po izlasku iz porodilišta brigu i nadzor nad porodicom preuzimaju patronažne sestre i tim izabranog pedijatra.

Od izuzetne je važnosti da svi zdravstveni radnici u lancu podrške imaju savremena saznanja u vezi sa dojenjem kako bi zajedno slali nedvosmislenu, ujednačenu poruku o praksama koje doprinose i podržavaju razvoj laktacije. Jedan od najvažnijih (ako ne i najvažniji) princip rada zdravstvenih radnika je da prvenstveno ne naškode, ali da bi to bilo moguće moraju da imaju saznanja o savremenim stručnim stavovima u vezi sa dojenje.

Paralelno sa tim nastavljamo realizaciju projekta „Majčino mleko najbolja hrana“ koji traje već pet godina. Projekat obuhvata održavanje radionica u prigradskim naseljima za buduće majke i očeve ili sve one osobe koje žele da steknu dodatna znanja u vezi sa dojenjem. Zakazane su radionice u sledećim mestima:

  • 17.10.2019. Mesna zajednica Petrovaradin (Čajkovskog 1a) u 09:30
  • 22.10.2019. Dom penzionera Begeč (Branka Radičevića) u 09:30
  • 24.10.2019. Mesna zajednica Bukovac (Кarađorđeva 109) u 09:30
  • 29.10.2019. Mesna zajednica Futog (Cara Lazara 42) u 09:30

Dojenje je mnogo više od hranjenja. Majčino mleko ima neprocenjivu vrednost za sveobuhvatni razvoj, jer sadrži sve što je potrebno za fizički, psihički, socijalni, emocionalni i saznajni razvoj, razvoj svih čula (vid, miris, sluh, dodir, ukus) i inteligencije (govora i jezika) i štiti od mnogih infekcija i alergija, a kod odojčadi smanjuje rizik od sindroma iznenadne smrti. Veoma je važno da se, tokom boravka u porodilištu, majka i novorođenče ne razdvajaju, jer majka tada može podojiti dete čim se ono probudi.

Primena anestezije tokom porođaja (opšta ili epiduralna) ne predstavlja prepreku za rani početak dojenja. Prednosti dojenja za majku su mnogostruke: pomaže uspostavljanju emocionalne veze sa detetom, smanjuje rizik od postporođajne depresije, smanjuje krvarenje posle porođaja i rizik od pojave anemije, doprinosi normalizaciji telesne mase, a dugoročni efekti su smanjivanje rizika od pojave osteoporoze i pojave malignih oboljenja dojke i jajnika. Dojenje doprinosi skladnijim porodičnim odnosima, rasterećuje porodični budžet, štedi vreme.