Medija Centar - Vesti

„Prevencija faktora rizika za nastanak nasilja“

Vesti | 28.11.2018. Nazad na Vesti

Preventivni centar Doma zdravlja „Novi Sad“  u novembru je započeo realizaciju projekta „Prevencija faktora rizika za nastanak nasilja“

Cilj ovog projekta je da se kroz tribine i medijsku propagandu sprovede edukacija o prepoznavanju faktora rizika i vrstama nasilja u 4 mesne zajednice i 4 radne organizacije.

Aktivnosti obuhvataju: predavanja, radionice – prikaz tehnika samoodbrane, podela zdravstvenopromotivnog matrijala – agitke.

Poslednje predavanje u ovom mesecu je u petak 30.11.2018. u 13 časova u velikoj sali upravne zgrade Dom zdravlja „Novi Sad“ na Bulevaru cara Lazara br. 75.