Medija Centar - Vesti

„Prevencija faktora rizika za nastanak nasilja“

Vesti | 15.11.2018. Nazad na Vesti

Obaveštavamo Vas da će Preventivni centar Doma zdravlja „Novi Sad“  u novembru započeti realizaciju projekta „Prevencija faktora rizika za nastanak nasilja“

Ciljovog projekta je da se kroz tribinu i medijsku propagandu sprovede edukacija o prepoznavanju faktora rizika i vrstama nasilja u 4 mesne zajednice i 4 radn eorganizacije. Aktivnosti bi obuhvatile: predavanja,  radionice – prikaz tehnika samoodbrane, podela zdravstveno promotivnog matrijala – agitke.

  • 19.11.2018. Univerzitet Privredna akademija sa početkom u 12 časova ul. Cvećarska br. 2 Novi Sad
  • 20.11.2018.  SZR „VICTORY STYLE“ u 14 časova  ul. Oslobođenja br. 97 Rumenka
  • 23.11.2018. MZ Detelinara ul. Braće Popović br. 4 u 18 časova Novi Sad
  • 30.11.2018. Dom zdravlja „Novi Sad“ sala upravne zgrade Doma zdravlja „Novi Sad“ u 13 časova