Medija Centar - Vesti

Preventivni pregledi za upis dece u prvi razred osnovne škole

Vesti | 24.03.2021. Nazad na Vesti

Obaveštavamo vas da će preventivni pregledi kod oftalmologa, fizijatra i ORL specijaliste za predškolce koji u septembru upisuju prvi razred osnovne škole biti organozovani preko vrtića koje dete pohađa.

Vrtići će dobiti raspored za ove preglede od Službe za specijalističko-konsultativnu zdravstvenu delatnost Doma zdravlja “Novi Sad”. Ove preglede ne treba zakazivati, niti je za njih potreban uput. Vakcinacija i potvrde za upis u prvi razred zakazuju se kod izabranih pedijatra, bez obzira da li su prethodno obavljeni specijalistički pregledi kod oftalmolga, fizijatra i ORL specijaliste.