Medija Centar - Vesti

Projekat “Društvene mreže-izazov današnjeg doba 2023”

Vesti | 15.12.2023. Nazad na Vesti

U okviru projekta koji Dom zdravlja “Novi Sad” radi u saradnji sa Gradskom upravom za zdravsto pod nazivom: “Društvene mreže-izazov današnjeg doba 2023” naše Savetovalište za mlade je kroz radioničarski rad održalo prezentacije učenicima trećih i četvrtih razreda iz pet osnovnih škola sa teritorije Grada Novog Sada.

U današnjem društvu internet je prisutan u većini domova. Internet je koristan izvor informacija i način za učenje. Nudi  fantastične mogućnosti za otkrivanje,  povezivanje i kreiranje. Što se više internet razvija i prilagođava pojedincu, to je i veća mogućnost za razvoj zavisnosti.

Taj problem je posebno izražen kod dece koje lako privlači atraktivna i brza smena raznih sadržaja i popularnost društvenih mreža. Dve dominantne oblasti (grupe sadržaja), koje u najvećoj meri zaokupljaju dečiju pažnju na internetu su zabava-razonoda (igranje igrica i konzumacija muzičkih sadržaja) i komunikacija sa vršnjačkim grupama na društvenim mrežama.

Znatno manji deo „internet aktivnosti“ dece uzrasta osam do trinaest godina, ima veze sa informisanjem. Izazovi na internetu nisu samo izloženost dece neprimerenom sadržaju ili onlajn nasilju, već i sajtovima koji mogu štetno uticati na mlade jer podstiču trgovinu ljudima, zloupotrebe droga, nasilje i slično. Uprkos nepisanom pravilu da deca mlađa od trinaest godina ne bi trebalo da koriste društvene mreže, statistike pokazuju da više od 90% dece mlađeg školskog uzrasta svakodnevno i bez roditeljske kontrole koristi socijalne mreže, ne vodeći pri tome računa o potencijalnim opasnostima.

Najčešće aktivnosti dece na internetu su konzumacija i reprodukcija video i foto sadržaja, slušanje muzike i igranje video igara, a ako samo uzmemo za primer da 80% školaraca provodi slobodno vreme uz igrice, jasno je da digitalna tehnologija oblikuje načine na koji deca komuniciraju i na koji se druže.

TikTok je trenutno jedna od najpopularnijih aplikacija na svetu čiji su korisnici uglavnom deca i mladi. Deca su često i lakoverna, ne anticipiraju nečiju lošu nameru i naivno slede ljude i fenomene kojima se dive. Takmiče se ko je bolji ili hrabriji u nečemu (npr: turpijanje zuba da se postigne efekat ajkulinog zuba, gutanje cimeta bez vode, jedenje kapsule deterdženta za veš….).

Često ti izazovi nisu nimalo bezazleni. Svi oni prouzrokuju ozbiljne posledice po zdravlje, a često mogu da dovedu do ozbiljnih povreda, pa i do smrtnih ishoda. Imajući to u vidu, vrlo je značajno da deca imaju dovoljno znanja o internetu i izazovima modernog doba.