Medija Centar - Vesti

Projekat ”Edukacija za prvu pomoć kod odojčadi i dece”

Vesti | 21.08.2023. Nazad na Vesti

U saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo, Dom zdravlja “Novi Sad” i ove godine realizuje projekat  ”Edukacija za prvu pomoć kod odojčadi i dece”. 

Edukacija podrazumeva 14 radionica namenjenih budućim roditeljima koje se odnose na: pružanje prve pomoći u slučaju trovanja, gušenja, opekotina, dehidratacije, povraćanja, osipa, povišene telesne temperature, padova, alergijskih reakcija, febrilnih konvulzija, a biće obuhvaćena i sva ostala hitna stanja kod odojčadi.

Obučavaće se trudnice u osmom i devetom mesecu trudnoće i njihovi partneri, sa teritorije Grada Novog Sada.

Ideja je da roditelji prepoznaju kada je detetu potrebna hitna medicinska pomoć i kako da reaguju u kriznim situacijama.

Predavači su: pedijatar, visoko strukovna sestra i fizioterapeut. 

Cilj projekta je edukacija roditelja o veštinama i tehnikama pružanja prve pomoći odojčetu, upoznavanje sa simptomima i karakteristikama određenih vrsta povreda.

Predavanja se održavaju u Gradskom centru za unapređenje reproduktivnog zdravlja, u Almaškoj 4 i prvo je zakazano 30.08.2023. godine u 2 termina: 18 i 19 časova.