Medija Centar - Vesti

Projekat „Kontracepcija kao mera zaštite reproduktivnog zdravlja mladih“

Vesti | 28.11.2023. Nazad na Vesti

U cilju povećanja svesti mladih o značaju prevencije, a time i smanjenju neželjenih posledica u toku je realizacija projekta „Kontracepcija kao mera zaštite reproduktivnog zdravlja mladih“ koji se realizuje u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo. 

Lekari na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva, dr Katanić Filip, dr Kalember Sandro i dr Katanić Teodora održavaju predavanja učenicima trećeg i četvrtog razreda srednjih skola na teritoriji grada Novog Sada. 

Period adolescencije je period kada se mladi suočavaju sa mnogobrojnim iskušenjima koja predstavljaju potencijalne faktore rizika za nastanak brojnih poremećaja reproduktivnog zdravlja. Cilj projekta je da se procene znanja, informisanost i stavovi adolescenata o reproduktivnom zdravlju, kao i njihova edukacija kako bi usvojili znanja i veštine potrebne za preuzimanje odgovornosti i donošenje odluka o svom seksualnom zdravlju i prvenstveno razmišljanje o svojoj budućnosti. Ovim projektom fokusirali smo se na sticanje pozitivnih stavova o sopstvenoj vrednosti i rešavanju problema sa kojima se adolescenti svakodnevno susreću, prevenciju polno prenosivih bolesti i neplaniranih trudnoća, preventivne ginekološke preglede, kao i odabir odgovarajuće kontraceptivne metode kako bi se očuvalo reproduktivno zdravlje i potencijal mladih. Nedovoljno znanja, rana seksualna aktivnost, neželjena trudnoća, polno prenosive bolesti, uzroci su kasnijih poremećaja reproduktivnog zdravlja sa dugoročnim posledicama na reproduktivni potencijal celokupnog društva.