Medija Centar - Vesti

Projekat Patronažne službe “Stop zarazi”

Vesti | 9.08.2022. Nazad na Vesti

Polivalentna patronažna služba Doma zdravlja “Novi Sad” u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo Grada Novog Sada i ove godine realizuje projekat “Stop zarazi”.

Veliki Rit i Bangladeš su naselja u opštini Novi Sad sa pretežno romskom populacijom. Stanovništvo ovih naselja živi ispod svih standarda dostojanstvenog života. Higijenski uslovi u naseljima su loši. Socio- ekonomski uslovi su poražavajući.

Loši uslovi života, kao i prisustvo faktora rizika koji su udruženi sa deficitom znanja i odgovornosti za sopstveno zdravlje dovode do oboljevanja od bolesti koje spadaju u grupu masovnih hroničnih nezaraznih bolesti, a zdravstveno osiguranje nema oko 20% stanovnika. S obzirom na to da se zbog loših materijalnih uslova ne odazivaju na preventivne aktivnosti koje se organizuju u cilju detektovanja prisustva faktora rizika van naselja u kojima žive, potrebno je organizovati preventivne preglede u ovim naseljima što će Služba patronaže Doma zdravlja „Novi Sad“ i sprovesti kroz akcije upravo sa ciljem detekcije faktora rizika za nastanak hroničnih masovnih nezaraznih bolesti.

Takođe, u ovim naseljima su i dalje u velikom broju zastupljene zarazne bolesti, sa dominantnošću vašljivosti i šuge. Zbog loših materijalnih uslova stanovnici retko odlaze u nadležnu zdravstvenu ustanovu, a ukoliko se i dogodi da to učine, nedostatak materijalnih sredstava onemogućava kupovinu preparata za suzbijanje vašljivosti.

 Realizaciju projekta otpočinjemo:

  • 11.08.2022. godine u naselju Bangladeš
  • 18.08.2022. godine u naselju Veliki Rit

Predavanjima i radionicama radi sticanja teorijskog znanja, takođe će biti pregledane porodice u cilju detekcije vašljivosti i kožnih promena uz podelu sredstava protiv vašljivosti i edukaciju o načinu njihove primene.

Pored toga, kroz ove aktivnosti obaviće se i edukacija lokalnog stanovništva u vezi sa merama sprečavanja širenja epidemije COVID 19.