Medija Centar - Vesti

Projekat “Prevencija kardiovaskularnih oboljenja u adolescentnom uzrastu

Vesti | 6.10.2023. Nazad na Vesti

Savetovalište za mlade Doma zdravlja “Novi Sad” u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo sprovodi projekat “Prevencija kardiovaskularnih oboljenja u adolescentnom uzrastu 2023.”

Projekat će se realizovati putem održavanja radionica sa učenicima starosti 11-14 godina u šest osnovnih škola sa teritorija Grada Novog Sada.

Kardiovaskularne bolesti su zajednički naziv za grupu oboljenja srca i krvnih sudova, koje su posledica akumulacije masnih naslaga u zidu arterija različitih organa (srca, mozga, bubrega, oka itd) i stvaranja okluzija.

Ekspanzivna industrijalizacija dovela je do značajnih promena u načinu života, te je kao posledica sedentarnih navika, nedostatka fizičke aktivnosti, neneadekvatne ishrane i rastuće stope korišćenja duvanskih proizvoda i alkoholnih pića prethodnih decenija prisutan trend porasta hroničnih nezaraznih oboljenja, među kojima se posebno izdvajaju kardiovaskularne bolesti.

Poznavanje faktora rizika i mehanizma njihovog dejstva na nastanak i razvoj oboljenja od ključnog su znnačaja za planiranje i sprovođenje preventivnih strategija. Američka asocijacija za srce (American Heart Association – AHA) klasifikovala je faktore rizika za nastanak kardiovaskularnih oboljenja u tri osnovne kategorije:

  • Nepromenljivi faktori rizika – starija životna dob, muški pol, pozitivna porodična istorija
  • Promenljivi faktori rizika – pušenje duvana, hiperholesterolemija (povećanje ukupnog i/ili LDL holesterola), hipertriglicerinemija, hipertenzija, fizička neaktivnost, prekomerna telesna masa, dijabetes mellitus
  • Doprinoseći faktori rizika – stres, konzumacija alkoholnih pića, neadekvatna ishrana.

S obzirom na to da se u adolescentnom uzrastu usvaja značajan broj promenljivih faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih oboljenja, pre svega neadekvatne navike u ishrani i pušenje duvana, prevencija kardiovaskularnih oboljenja trebalo bi da otpočne u ovom uzrastu. Osnovne teme grupnog zdravstveno vaspitnog rada biće upoznavanje sa kardiovaskularnim oboljenjima, vidovima njihovog ispoljavanja, rasprostranjenošću, faktorima rizika i posledicama po zdravlje, štetnim navikama koje mogu dovesti do razvoja kardiovaskularnih oboljenja i načinima za odupiranje usvajanju ovih štetnih navika.