Medija Centar - Vesti

Projekat “Promocija upotrebe kontraceptivnih metoda i prevencija HPV…“

Vesti | 13.11.2023. Nazad na Vesti

U okviru projekta “Promocija upotrebe kontraceptivnih metoda i prevencija HPV i drugih seksualno prenosivih bolesti kod mladih 2023 “ koji se realizuje u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo organizovane su radionice sa učenicima starosti 16-19 godina u sedam srednjih škola sa teritorije Grada Novog Sada.

Seksualno prenosive infekcije su grupa oboljenja koja se najčešće prenosi prilikom seksualnog odnosa. Međutim, neke od ovih infekcija mogu da se prenesu putem krvi i sa majke na dete tokom trudnoće, porođaja ili dojenja (HIV infekcija, hepatitis B i C) neke infekcije mogu se preneti i putem kontaminiranih peškira, garderobe itd, dok je HPV infekciju moguće dobiti i direktnim kontaktom sa zaraženom kožom. Procenjuje se da oko 35 infektivnih mikroorganizama izazivaju neko od oboljenja iz ove grupe. Seksualno prenosive infekcije narušavaju reproduktivno zdravlje, mogu da smanje fertilnost ili da prethode nastanku karcinoma reproduktivnih organa kod oba pola, kao i anusa i usne duplje i ždrela, takođe kod muškaraca i žena (u sličaju infekcije humanim papiloma virusom – HPV).

Nekada se tegobe seksualno prenosivih infekcija javljaju mesecima ili godinama nakon zaražavanja, tako da osoba ne zna da je inficirana i shodno tome postoji rizik da prilikom nezaštićenih seksualnih odnosa bolest prenese partnerima. Seksualno prenosive infekcije su grupa oboljenja koja je još uvek praćena nizom predrasuda koje se rađaju iz straha i neznanja. Iz tog razloga neophodno je uputiti adolescente o načinima prevencije ovih oboljenja, kao i o zdravstvenim ustanovama kojima bi trebalo da se obrate u slučaju pojave tegoba.

Iz navedenih razloga neophodno je kontinuirano sprovoditi edukaciju adolescenata o značaju prevencije seksualno prenosivih infekcija, sa posebnim osvrtom na infekciju humanim papiloma virusom.

U mere za sprečavanje seksualno prenosivih infekcija spada redovna upotreba kontraceptivnih metoda (kondom, oralna kontraceptivna sredstva, spirala) manji broj seksualnih partnera, ali i monogamni partnerski odnos. Rizik od nekih seksualno prenosivih infekcija (HPV infekcija, hepatitis B) smanjuje se vakcinacijom.

Planiranje porodice je sociološki prepoznat i prihvaćen koncept savremenog života unazad nekoliko decenija. Кontracepcija, u sklopu planiranja porodice, predstavlja deo savremenih trendova modernog sveta. Stepen primene kontracepcije raste sa standardom i ekonomskom razvijenošću jednog društva, stepenom informisanosti i obrazovanjem i u direktnoj je korelaciji sa pravima i slobodama pojedinca, posebno osoba ženskog pola.

Primena savremenih i dostupnih metoda kontracepcije u svim dobnim grupama u reproduktivnom periodu trebalo bi da omogući rađanje zdrave i željene dece, ali i da sačuva reproduktivno zdravlje, posebno mladih, za period kada budu želeli da zasnuju porodicu.