Medija Centar - Vesti

Projekat “Prva poseta ginekologu 2023.“

Vesti | 31.10.2023. Nazad na Vesti

U okviru projekta “Prva poseta ginekologu 2023.“ koji se realizuje u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo, organizovane su radionice sa učenicama srednjih škola starosti od 16 do 19 godina u sedam srednjih škola sa teritorije Grada Novog Sada.

Osnovne teme radionica jesu informacije o pravima na ginekološku zdravstvenu zaštitu (izbor izabranog ginekologa, mogućnosti zakazivanja pregleda, poverljivost informacija itd), vrstama ginekološkog pregleda, negativnim emocijama koje dovode do izbegavanja poseta ginekologu i značaju redovnih ginekoloških pregleda.

Promocija reproduktivnog zdravlja mladih podrazumeva, između ostalog, informisanost mladih o fiziološkim događajima u procesu rasta i razvoja vezanih za promene koje se dešavaju u pubertetu i adolescenciji. Ono što predstavlja fiziološke procese i sledstvene fenotipske promene u periodu puberteta i adolescencije često gubimo iz vida, kao nešto što se samo po sebi dešava, pa smatramo da o tome nema potrebe razgovarati sa adolescentima, niti u porodici, niti u školama. Sledstveno ovakvim obrascima ponašanja, mladi se okreću najčešće vršnjacima kako bi dobili odgovore na pitanja koja ih počinju intrigirati u ovom periodu.

Strah, nelagoda, stid, patrijarhalno vaspitanje i drugi razlozi navode mlade na donošenje sopstvenih zaključaka u vezi sa reproduktivnim zdravljem, umesto konsultacija sa profesionalcem.

Najčešća zabluda mladih jeste da se kod ginekologa ide kada se pojave neke tegobe u vezi sa reproduktivnim zdravljem. Često se odlazak kod ginekologa odlaže iz straha čak i kada perzistiraju tegobe, pri čemu se misli da će tegobe spontano proći. Takođe, prva poseta ne znači obavezno i pregled. Da poseta može biti u cilju upoznavanja,razgovora ili saveta vezano za kontracepciju .

Adolescentkinje se često interesuju za ginekološki pregled o kome imaju brojne predrasude i zablude, često smatraju da je bolan, plaše se povređivanja i smatraju ga duboko neprijatnim; uz to postavljaju pitanja poverljivosti i samostalnog dolaska bez pratnje roditelja.

Na sva ova pitanja želimo im dati adekvatne odgovore i edukovati da je odlazak kod ginekologa u 21. veku sastavni deo zdravstvene kulture i pozitivnog stava prema njihovim pitanjima u vezi sa seksualnošću i reproduktivnim zdravljem.

Prve posete kod ginekologa imaju za cilj da stvore poverenje između mlade osobe i ginekologa, što je preduslov za dobru saradnju i kasnije redovne posete u odraslom uzrastu. Iz ovih razloga neophodno je kontinuirano sprovoditi edukaciju adolescentkinja o značaju ginekoloških pregleda.