Medija Centar - Vesti

Projekat „Put za zdravlje“ oktobar 2022.

Vesti | 10.10.2022. Nazad na Vesti

Preventivni centar Doma zdravlja „Novi Sad“ počinje realizaciju projekta „Put za zdravlje“ podržanog od Uprave za zdravstvo Grada Novog Sada sa ciljem prepoznavanja faktora rizika za nastanak hroničnih nezaraznih bolesti, podrškom zdravim stilovima života i podizanjem nivoa svesti o zdravlju kod naših sugrađana.

Za mesec oktobar realizacija projekta „Put za zdravlje“ je:

  • 11.10.2022. godine MZ „Кać“ u Кaću od 9 do 13 časova.
  • 13.10.2022. godine JP „GSP“ Novi Sad od 8 do 11 časova
  • 25.10.2022. godine Gradska uprave grada Novog Sada  od 8-12

Tih dana, svim zainteresovanim građanima kontrolisaće se visina krvnog pritiska i pulsa, vrednost šećera i holesterola u kapi krvi, meriti telesna težina i izračunati BMI, uraditi EКG monitoring, saturacija krvi kiseonikom pulsnim oksimetrom, pregled mladeža dermoskopom, uraditi skrining audiometriju, pokazaćemo pravilnu tehniku samopregleda dojki na torzo simulatoru kao i tehniku za pružanje prve pomoći kod srčanog zastoja.

Vodeći uzrok smrti stanovništva Novog Sada u 2018. godini bile su kardiovaskularne bolesti (bolesti sistema krvotoka) od kojih je umrla skoro svaka druga osoba (48,6%). Drugi po učestalosti u strukturi uzroka smrti bili su tumori od kojih je umrla svaka četvrta osoba (25,3%), zatim bolesti sistema za disanje (6,6%), bolesti sistema za varenje (3,9%) i povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka (2,8%)

Najčešće registrovane grupe bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti jesu bolesti sistema disanja sa učešćem od 28,9%, zatim faktori koji utiču na zdravstveno stanje sa 14,7%, bolesti sistema krvotoka učestvuju sa 11,0%, bolesti mokraćno-polnog sistema sa 7,4% i bolesti mišićno-koštanog sistema sa 6,2%. Ove grupe bolesti čine 68,3% ukupnog morbiditeta, dok su ostali uzroci oboljevanja zastupljeni sa 31,7% u ukupnom morbiditetu stanovništva.

Nezarazne bolesti (bolesti srca i krvnih sudova, maligni tumori, šećerna bolest, opstruktivna bolest pluća, povrede i drugo) već decenijama dominiraju u našoj nacionalnoj patologiji. Vodeći uzroci umiranja u Srbiji gotovo su identični onim u razvijenim delovima sveta.