Medija Centar - Vesti

Projekat “Roditeljski savetnik – bolesti zavisnosti tu oko nas”

Vesti | 27.12.2023. Nazad na Vesti

U okviru projekta “Roditeljski savetnik – bolesti zavisnosti tu oko nas” koji se realizuje u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo, preko brošura i tribina organizovana su predavanja sa nastavnim osobljem da se ukaže na značaj znakova koji ukazuju na upotrebu supstanci koji vode u zavisnost.

Održane su tribine u dve osnovne škole: „Žarko Zrenjanin“ i „Jovan Dučić“ u Petrovaradinu, i u srednjoj školi “MC Vision Academy” gde se nastavno osoblje upoznalo sa sadržajem brošure (elektronska brošura) i agitki koje su podelili roditeljima svojih učenika, kao smernice šta treba da posmatraju kod svoje dece i šta treba da im bude signal za traženje pomoći.

Upotreba droga u opštoj populaciji u Srbiji i dalje je relativno niska. Кanabis je najčešće korišćena nedozvoljena droga, pri čemu ju je 1 od 10 odraslih osoba (8,9 %) starosti od 18 do 64 godine bar jednom koristila tokom svog života, a otprilike 1 od 20 šesnaestogodišnjih učenika (5,6 %) je prijavio upotrebu u prošloj godini. Procenjuje se da u Srbiji ima oko 20 500 injektirajućih korisnika droga (PWID – people who inject drugs) što je ekvivalentno 0,45 na 1 000 ljudi starosti od 18 do 64 godine. U Beogradu se procenjuje da je broj PWID između 4.000 i 5.000.

Upotreba drugih nedozvoljenih supstanci je ređa. Upotreba nedozvoljenih droga je koncentrisana među mlađim starosnim grupama (18-34 godine), a posebno među onima od 18. do 24. godine, gde je njih 4,3% prijavilo upotrebu kanabisa u prošloj godini. Upotreba nedozvoljenih droga je, generalno, veća kod muškaraca nego kod žena. Srbija je 2021. godine učestvovala u Evropskoj web anketi o drogama koja je ciljala samoidentifikovane korisnike droga. Većina ispitanika (92 %) izjavila je da je koristila kanabis tokom prethodnih 12 meseci, zatim kokain (36 %), amfetamin (34 %) i MDMA/ekstazi (25 %).

Кonzumiranje droge razara organizam, ali isto i njegovu okolinu, najbližu porodicu koja podnosi veliki teret ukoliko neko od članova porodice konzumira PAS-e. Mlad čovek, da bi se uklopio u sredinu koja ga okružuje, najčešće krene sa konzumiranjem cigareta, pa alkohola i marihuane gde ga put dalje vodi u ponor ka novim oblicima zavisnosti. Roditelji, kao i nastavno osoblje, jesu prvi koji mogu da primete neku promenu na mladom čoveku i da alarmiraju da se navedeno stanje promeni.