Medija Centar - Vesti

Projekat “Sedentarne navike mladih i njihov uticaj na koštano zglobni sistem”

Vesti | 29.11.2022. Nazad na Vesti

U okviru projekta “Sedentarne navike mladih i njihov uticaj na koštano zglobni sistem” koji se realizuje u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo održavaju se predavanja u 6 osnovnih škola sa teritorije grada Novog Sada. OŠ “Кosta Trifković”, OŠ “Vasa Stajić”, OŠ “Đura Jakšić”, OŠ “Svetozar Marković Toza”, OŠ “Sveti Sava” i OŠ “Nikola Teesla”.

Osnovne teme grupnog zdravstveno vaspitnog rada biće upoznavanje adolescenata sa pojmom sedentarnog načina života, uticaj fiziče neaktivnosti na rast i razvoj, sa posebnim akcentom na koštano zlobni sistem i načina za redukovanje sedentarnih navika.

Fizička aktivnost je jedna od osnovnih ljudskih potreba za funkcionisanjem i održavanjem zdravlja. U današnje vreme, kada savremena tehnološka dostignuća predstavljaju dominantan predmet interesovanja, jedan od najvećih problema kod adolescenata je način na koji provode slobodno vreme koje je uglavnom ispunjeno gledanjem televizije, korišćenje računara i mobilnih telefona. Svakonevna fizička aktivnost je izuzetno važna za normalan rast i razvoj adolescenata.

Fizička neaktivnost već decenijama je prepoznata kao globalni zdravstveni problem. Brojna istraživanja na ovu temu upozoravaju da smanjen nivo fizičke aktivnosti ili njegovo odsustvo imaju značajan negativan uticaj na zdravlje. S druge strane, fizička aktivnost, koja pri tome ne podrazumeva isključivo amatersko ili profesionalno bavljenje sportom, ima brojne benefite po zdravlje (fizičke, socijalne, emocionalne). Višegodišnje iskustvo u zdravstveno vaspitnom radu u školama pokazalo je da učenici viših razreda osnovnih škola često izbegavaju časove fizičkog vaspitanja, koji su za neke od njih i jedini izvor fizičke aktivnosti. Iz tog razloga neophodan je rad sa adoelscentima na promociji fuzičke aktivnosti.