Medija Centar - Vesti

Projekat “Sedentarne navike mladih i njihov uticaj na koštano zglobni system 2023”

Vesti | 29.12.2023. Nazad na Vesti

U okviru projekta “Sedentarne navike mladih i njihov uticaj na koštano zglobni system 2023” koji se realizuje u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo održane su radionice sa učenicima starosti od 11 do 14 godina iz šest osnovnih škola sa teritorije Grada Novog Sada.

 Osnovne teme grupnog zdravstveno vaspitnog rada bilo je upoznavanje adolescenata sa pojmom sedentarnog načina života, uticaj fiziče neaktivnosti na rast i razvoj, sa posebnim akcentom na koštano zlobni sistem i načina za redukovanje sedentarnih navika.

Fizička aktivnost je jedna od osnovnih ljudskih potreba za funkcionisanjem i održavanjem zdravlja. Ljudi su, u zavisnosti od doba dana, svakodnevno zauzeti zadacima u školi, dolaskom u školu, obavljanjem lične higijene, kućnim poslovima i aktivnostima u slobodno vreme. U današnje vreme, kada savremena tehnološka dostignuća predstavljaju dominantan predmet interesovanja, jedan od najvećih problema kod adolescenata je način provođenja slobodnog vremena koje je uglavnom ispunjeno gledanjem televizije, korišćenje računara i mobilnih telefona. Svakonevna fizička aktivnost je izuzetno važna za normalan rast i razvoj adolescenata.

Fizička neaktivnost postoji već decenijama i prepoznata je kao globalni zdravstveni problem. Brojna istraživanja na ovu temu upozoravaju da smanjen nivo fizičke aktivnosti ili njegovo odsustvo imaju značajan negativan uticaj na zdravlje. S druge strane, fizička aktivnost, koja pri tome ne podrazumeva isključivo amatersko ili profesionalno bavljenje sportom, ima brojne benefite po zdravlje (fizičke, socijalne, emocionalne).

Višegodišnje iskustvo u zdravstveno vaspitnom radu u školama pokazalo je da učenici viših razreda osnovnih škola često izbegavaju časove fizičkog vaspitanja, koja su za neke od njih i jedini izvor fizičke aktivnosti. Iz tog razloga neophodan je rad sa adolescentima na promociji fuzičke aktivnosti.