Medija Centar - Vesti

Projekat „Šta znam o pubertetu 2023“

Vesti | 8.11.2023. Nazad na Vesti

Projekat „Šta znam o pubertetu 2023“ koji se realizuje u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo sprovodi Savetovalište za mlade Doma zdravlja „Novi Sad“.

Projekat se realizuje kroz radionice sa učenicima četvrtih razreda (800 učenika / 60 radionica) iz 10 osnovnih škola sa teritorije Grada Novog Sada. Osnovne teme radionica biće u vezi sa informacijama o pubertetu, o telesnim promenama kod dečaka i devojčica i o emocionalnom sazrevanju u pubertetu.

Pubertet (latinski pubertas – polno sazrevanje) označava proces biološkog, odnosno, polnog sazrevanja deteta do sposobnosti da se ostvari reproduktivna funkcija. Pubertet je proces biloško-polnog sazrevanja u toku kojeg se dešavaju brojne promene u telu dečaka i devojčica i na kraju puberteta oni postižu sposobnost reproduktivne funkcije.

Razvoj telesnih promena koje odlikuje pubertet nastaje pod uticajem lučenja muških polnih hormona iz testisa (testosteron) kod dečaka, odnosno, ženskih polnih hormona iz jajnika (estrogena i progesterona) kod devojčica. Sazrevanje polnih žlezda i lučenje polnih hormona iz polnih žlezda dečaka i devojčica odvija se pod uticajem hormona poreklom iz hipofize.

Pod uticajem polnih hormona dolazi do razvoja i sazrevanja unutrašnjih i spoljašnjih polnih organa, kao i do pojave sekundarnih polnih karakteristika (porasta dojki, uvećanje testisa i penisa, pojave polne kosmatosti). U većini slučajeva puberet kod devojčica počinje između 8. i 14. godine, a kod dečaka  između 10. i 14. godine i traje 3 do 5 godina.

Promocija reproduktivnog zdravlja mladih obuhvata sve mere, aktivnosti i napore zdravstvene službe i čitave društvene zajednice na zaštiti, održanju i unapređenju zdravlja. U primarnoj prevenciji reproduktivnog zdravlja posebno mesto zauzima zdravstveno vaspitni rad sa mladima. Prema podacima iz literature najpogodniji oblik prenošenja i usvajanja znanja iz te oblasti predstavlja grupni rad i aktivne metode učenja putem radionica.