Medija Centar - Vesti

Projekat “Stop zarazi”

Vesti | 21.10.2020. Nazad na Vesti

Veliki Rit i Bangladeš su naselja u opštini Novi Sad sa pretežno romskom populacijom. Stanovništvo ovih naselja živi ispod svih standarda dostojanstvenog života. Higijenski uslovi u naseljima su loši. Socio- ekonomski uslovi su poražavajući.

Loši uslovi života, prisustvo faktora rizika udruženih sa deficitom znanja i odgovornosti za sopstveno zdravlje su ti koji dovode do oboljevanja od bolesti koje spadaju u grupu masovnih hroničnih nezaraznih bolesti. Oko 20% stanovnika nema zdravstveno osiguranje. S obzirom na to da se oni zbog loših materijalnih uslova ne odazivaju na preventivne aktivnosti koje se organizuju u cilju detektovanja prisustva faktora rizika van naselja u kojima žive, potrebno je organizovati preventivne preglede u ovim naseljima.

Takođe, u ovim naseljima su i dalje u velikom broju zastupljene zarazne bolesti, sa dominantnošću vašljivosti i šuge. Zbog loših materijalnih uslova retko odlaze u nadležnu zdravstvenu ustanovu, a ukoliko se dogodi da to učine nedostatak materijalnih sredstava onemogućava kupovinu preparata za suzbijanje vašljivosti.

Obzirom da zbog otvorenosti svratišta i prihvatilišta oboleli budu prenosnici i uzrok daljeg širenja ovih bolesti, potrebno je edukovati stanovništvo ovih naselja o važnosti lečenja od zaraznih bolesti.

Planirane aktivnosti:

Služba patronaže Doma zdravlja „Novi Sad“ planira da realizuje zdravstveno-vaspitni rad u sledećim naseljima: Bangladeš i Veliki Rit.

Grupni oblik zdravstveno-vaspitnog rada podrazumeva predavanja i radionice u okviru kojih će, uz sticanje teorijskog znanja, biti pregledane porodice u cilju detekcije vašljivosti i kožnih promena, podela sredstava protiv vašljivosti uz edukaciju o njihovoj primeni, kao i obavezna kontrola uspešnosti realizacije nakon dve nedelje na terenu. Takođe biće organizovane zdravstveno-vaspitne aktivnosti – akcije sa ciljem detekcije faktora rizika za nastanak hroničnih masovnih nezaraznih bolesti. Pored toga, kroz sve aktivnosti je planirano da se realizuje edukacija lokalnog stanovništva u vezi sa merama sprečavanja širenja epidemije COVID 19.

Planirane aktivnosti će realizovati 10 patronažnih sestara i 2 zdravstvene medijatorke za romsku populaciju, kroz ovu aktivnost:

6 odvojenih radionica uz individualni rad (zavisno od epidemioloških uslova), od toga 2 u Bangladešu i 4 u Velikom Ritu – planirano je da aktivnosti traju 3 sata – pregled kose i kože, utvrđivanje stanja i podela sredstava za depedikulaciju uz edukaciju o upotrebi i kontrola. Pored toga planirana je edukacija o merama zaštite od COVID 19. Očekuje se obuhvat oko 150 porodica.