Medija Centar - Vesti

Projekat „Stop zarazi“

Vesti | 16.08.2021. Nazad na Vesti

Služba patronaže Doma zdravlja “Novi Sad” 17.08.2021. godine u naseljima Veliki rit i Bangladeš nastavlja sa realizacijom projekta “Stop zarazi”.

Veliki Rit i Bangladeš su naselja u opštini Novi Sad sa pretežno romskom populacijom. Stanovništvo ovih naselja živi ispod svih standarda dostojanstvenog života. Higijenski uslovi u naseljima su loši. Socio-ekonomski uslovi su poražavajući.

Loši uslovi života, prisustvo faktora rizika udruženih sa deficitom znanja i odgovornosti za sopstveno zdravlje su ti koji dovode do oboljevanja od bolesti koje spadaju u grupu masovnih hroničnih nezaraznih bolesti. Oko 20% stanovnika nema zdravstveno osiguranje. S obzirom na to da se zbog loših materijalnih uslova ne odazivaju na preventivne aktivnosti koje se organizuju u cilju detektovanja prisustva faktora rizika van naselja u kojima žive, potrebno je organizovati preventivne preglede u ovim naseljima.

Takođe, u ovim naseljima su i dalje u velikom broju zastupljene zarazne bolesti, sa dominantnošću vašljivosti i šuge. Zbog loših materijalnih uslova retko odlaze u nadležnu zdravstvenu ustanovu, a ukoliko se dogodi da to učine nedostatak materijalnih sredstava onemogućava kupovinu preparata za suzbijanje vašljivosti.

S obzirom na to da zbog otvorenosti svratišta i prihvatilišta oboleli budu prenosnici i uzrok daljeg širenja ovih bolesti, potrebno je edukovati stanovništvo ovih naselja o važnosti lečenja od zaraznih bolesti. Tim povodom ekipa Doma zdravlja „Novi Sad“ u utorak, 17.08.2021. godine će u naseljima Veliki rit i Bangladeš realizovati radionicu „Vaške stop“ za stanovnike ovih naselja.