Medija Centar - Vesti

Projekat “Stop zarazi”

Vesti | 23.09.2019. Nazad na Vesti

Polivalentna patronažna služba Doma zdravlja “Novi Sad” nastavlja realizaciju projekta “Stop zarazi”.

Veliki Rit i Bangladeš uz deo Adica su naselja u opštini Novi Sad sa pretežno romskom populacijom. Stanovništvo ovih naselja živi ispod svih standarda dostojanstvenog života. Higijenski uslovi u naseljima su loši. Socio – ekonomski uslovi su poražavajući.

Loši uslovi života, prisustvo faktora rizika udruženih sa deficitom znanja i odgovornosti za sopstveno zdravlje su ti koji dovode do oboljevanja od bolesti koje spadaju u grupu masovnih hroničnih nezaraznih bolesti. Oko 20% stanovnika nema zdravstveno osiguranje. S obzirom na to da se oni zbog loših materijalnih uslova ne odazivaju na preventivne aktivnosti koje se organizuju u cilju detektovanja prisustva faktora rizika van naselja u kojima žive, potrebno je organizovati preventivne preglede u ovim naseljima.

Stanovnici ovih naselja će moći da provere vrednosti šećera iz kapilarne krvi i visinu krvnog pritiska:

24.09.2019. godine u naselju Veliki rit u periodu od 10h do 12h

26.09.2019. godine u naselju Adice (Slavujeva ulica) u periodu od 10 do 12h Aktivnosti će biti na otvorenom, te pozivamo stanovnike ovih naselja koji nemaju zdravstveno osiguranje ili ne odlaze redovno kod lekara da dođu do šatora Doma zdravlja “Novi Sad” i provere svoje zdravlje.