Medija Centar - Vesti

Projekat „Uticaj sna na pravilan rast i razvoj školske dece 2023“

Vesti | 24.10.2023. Nazad na Vesti

U toku je realizacija projekta „Uticaj sna na pravilan rast i razvoj školske dece 2023“ koji se sprovodi u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo.

Projekatom je planirano da se kroz radioničarski rad sa učenicima trećih i četvrtih  razreda iz 4 osnovne škole na teritoriji Grada Novog Sada đaci upoznaju sa važnošću sna za njihov rast i razvoj, kada je preporučeno vreme odlaska na spavanje kao i o kratkoročnim i dugoročnim posledicama nedovoljnog i neredovnog sna.

Spavanje ima značajnu ulogu u razvoju i sazrevanju mozga, ali i celog organizma. Tokom spavanja oslobađaju se hormoni potrebni za rast i razvoj deteta. Za svakodnevno funkcionisanje deteta neophodno je dovoljno kvalitetnog sna. Roditelji usmereni na uspeh u školi i mnogobrojne vanškolske aktivnosti često zaboravljaju da je san jednako važan za pravilan rast i razvoj deteta baš kao i zdrava ishrana i redovno vežbanje.

Nedovoljno sna dovodi do razdražljivosti, nervoze, čestih promena raspoloženja, slabijeg snalaženja u socijalnim situacijama. Može se odraziti i na uspeh u školi kroz teškoće sa učenjem, probleme sa koncentracijom i usmeravanjem pažnje. Dete može biti nepažljivo i hiperaktivno na času naprosto jer je pospano.

Nedovoljno sna utiče na metabolizam, što dovodi do povećanog unosa kalorija i zdravstvenih problema povezanih sa prekomernom telesnom masom. Кod deteta može postojati i otežana kontrola emocija i impulsa. Isto tako umor se može odraziti na sposobnost donošenja odluka i brzinu reagovanja. Sve ovo može biti značajan faktor u razvoju rizičnih ponašanja karakterističnih za ovaj razvojni uzrast.

Od deteta, do deteta, varira neophodna količina sna. Istraživanja pokazuju da značajan procenat dece spava manje od 8 sati. Preporuka da je to bude između 10 i 12 sati u ovom razvojnom periodu. Dužina sna, takođe varira i od situacije u kojoj se dete nalazi. Ukoliko je pod povećanim psihofizičkim opterećenjem (serija napornih treninga, priprema za takmičenje, polazak u školu…) potrebno mu je više sna i odmora.