Medija Centar - Vesti

Projekat „Veština asertivne komunikacije u borbi protiv stresa 2023”

Vesti | 16.08.2023. Nazad na Vesti

U okviru projekta „Veština asertivne komunikacije u borbi protiv stresa 2023” koji se realizuje u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo u toku juna i jula 2023. godine organizovana su predavanja, gde su učesnici, punoletni građani Novog Sada, imali priliku da:

  • prepoznaju razliku između pasivnog, asertivnog i agresivnog ponašanja
  • prepoznaju i menjaju svoje usađene misaone koncepte
  • formiraju sistem uverenja kojim vrednuju svoja lična, kao i prava drugih ljudi
  • steknu veštine kako da steknu više samopouzdanja i sigurnosti
  • steknu veštine kako da pojačaju kontrolu nad svojim ponašanjem u odnosu na kontrolu drugih
  • usvajaju alate, veštine i tehnike pomoću kojih mogu lakše da se nose i prevaziđu svakodnevne stresne situacije.

Projekat je realizovan kroz predavanja u mesnim zajednicama i firmama sa teritorije grada Novog Sada. Edukator je bila Neda Terzić, doktor nauka iz oblasti ljudskih resursa.

Rezultati su pokazali da građani koji su pohađali trening nemaju raširenu svest šta tačno predstavlja asertivna komunikacija, kao i da neretko zbog lične, loše komunikacije sa ukućanima to prenose i na poslovno okruženje.

Osim toga, među učesnicima je detektovano i to da i na poslu imaju problem da iskažu svoje mišljenje zbog straha od reakcije kolega i nadređenih, te se poistovećuju sa njihovim mišljenjem, iako se sa istim ne slažu.