Medija Centar - Vesti

Projekat  „Vršnjačko nasilje u očima posmatrača“

Vesti | 29.10.2023. Nazad na Vesti

Dom zdravlja “Novi Sad” u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo I ove godine sprovodi projekat  „Vršnjačko nasilje u očima posmatrača“.

Projekat je koncipiran kroz 30 radionica sa učenicima: drugih, trećih, četvrtih razreda (ukupno 350) u pet osnovnih škola sa teritorije Grada Novog Sada.

Radionice će se održavati do decembra 2023.godine, a do sada su realizovane u sledećim školama: OŠ.“Đorđe Natošević“, OŠ “Branko Radičević“, OŠ “Sonja Marinković“, a u toku je realizacija u OŠ “Jovan Jovanović Zmaj“ u Sremskoj Kamenici kao i u OŠ “Prva vojvođanska brigada“ u Novom Sadu.

Glavna tema radionica će biti fokusirana na informisanje dece i mladih o fenomenu i različitim vidovima vršnjačkog nasilja, kao i upoznavanje sa faktorima rizika i suočavanja sa posledicama vršnjačkog nasilja u odnosu na žrtvu, nasilnika i društvo u celini, kao i na senzibilisanje i unapređenje socijalnih i emocionalnih kompetencija mladih, kako bi bili svesni svoje veoma važne uloge u prepoznavanju, osnaživanju za sprečavanje i zaustavljanje problema vršnjačkog nasilja i naravno podizanje nivoa svesti uloge posmatrača u trouglu vršnjakog nasilja i osvešćivanje osećaja lične odgovornosti za pravovremeno reagovanje.

Radionice su veoma uspešno realizovane, sa jasno prepoznatom potrebom, kako od strane dece kao učesnika, tako i od strane stručno-obrazovnog kadra, da se nastavi ova vrsta profesionalnog angažovanja, koja je u zajedničkoj saradnji dala očekivane rezultate i prepoznata kao adekvatan i prilagođen pristup preventivne zaštite dece od vršnjačkog nasilja.

Zdravstveno-promotivni i edukativni materijal je štampan u tiražu od 1000 komada i podeljen je školama, kao bi bio dostupan učenicima i nakon završetka projekta.

Ovaj zdravstveno-promotivni i edukativni materijal će biti dostupan i u ambulantama školskih pedijatara.