Medija Centar - Vesti

Projekat “Zajedno protiv pušenja kroz edukaciju i podršku”

Vesti | 10.11.2023. Nazad na Vesti

Dom zdravlja “Novi Sad” u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo realizuje projekat “Zajedno protiv pušenja kroz edukaciju i podršku”

Pušenje kod dece je veliki problem, posebno kod romske populacije, i on zahteva sveobuhvatan pristup i rešavanje. Romska populacija ima veću stopu pušenja nego opšta populacija u većini evropskih zemalja, a deca ne samo da su izložena štetnom dejstvu dima cigareta, već su i sami konzumenti od najranijeg uzrasta.

Postoje mnogi faktori koji doprinose povećanom riziku od pušenja kod dece romske populacije, uključujući siromaštvo, nisku obrazovnu strukturu, loše uslove života i kulturološke faktore. Кao rezultat toga, romska deca su često izložena većem riziku od bolesti uzrokovanih pušenjem: bolesti kardiovaskularnog sistema, HOBP (hronična opstruktivna bolest pluća) astma, karcinom pluća, želuca…

Da bi se rešio ovaj problem, neophodno je da se pokrene sveobuhvatna akcija koja uključuje decu u vaspitno obrazovni sistem (škole), pristupačnost zdravstvenim ustanovama i podršku i osnaživanje za promenu ponašanja i usvajanje navika o zdravim stilovima života. Decu i adolescente romske populacije treba edukovati o štetnim posledicama ne samo pušenja već i izloženosti duvanskom dimu. Prevencija pušenja kod dece i adolescenata romske populacije može biti veliki izazov s obzirom na socio-ekonomske i kulturološke faktore koji utiču na njihov život i navike.

Кroz radioničarski rad sa ovom populacijom planirano je:

1. Edukacija o štetnosti pušenja i izloženosti duvanskom dimu – potrebno je obezbediti edukativni program koji će biti prilagođen njihovom uzrastu i kulturi

2. Promocija zdravih stilova života – pružiti im dovoljno adekvatnih informacija o neophodnoj redovnoj ishrani, umerenoj fizičkoj aktivnosti, sprovođenju lične higijene i neophodnosti obezbeđivanja dovljno sna

3. Dati podršku njihovim vršnjacima koji se suzdržavaju od pušenja i promovisati pozitivne modele ponašanja

Projekat se realizuje kroz radioničarski rad sa decom i adolescentima korisnicima Svratišta za decu, stanovnicima romskih naselja u Velikom Ritu i Bangladešu i učenicima škole ŠOOO „Sveti Sava“.