Medija Centar - Vesti

Projekat „Zaustavimo diskriminaciju, naučimo  o HIV-u i hepatitisu C 2023.

Vesti | 26.12.2023. Nazad na Vesti

Dom zdravlja “Novi Sad” u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo realizuje projekat „Zaustavimo diskriminaciju, naučimo  o hiv-u i hepatitisu C 2023.“    

U okviru projekta, kreirane su radionice prilagođene učenicima gde se adolescenti upoznaju sa HIV i hepatitis C infekcijom i  osnovnim karakteristikama ovih oboljenja (epidemiologija, etiologija, patogeneza, klinička slika, dijagnostika i lečenje). Poseban akcenat je stavljen na načine transmisije HIV i hepatitis C virusa, povećavanju znanja koja bi  uticala  na smanjenja stigme i diskriminacije osoba koje žive sa ovim hroničnim stanjem.

Uprkos dostupnosti testova i savremene terapije, osobe koje žive sa HIV i/ili hepatitis C infekcijom su i dalje osuđene na visok stepen stigme i diskriminacije, kao posledice straha i nedovoljne informisanosti o načinima transmisije i prirodi same bolesti. Stigma i diskriminacija osoba koje žive sa HIV-om i/ili hepatitisom C dovodi do njihove marginalizacije što koje može da rezultira socijalnom izolacijom, gubitkom posla, uskraćenim pravom na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu itd.

Projekat je realizovan putem održavanja radionica  sa učenicima starosti 16 – 19 godina u deset srednjih škola sa teritorije Grada Novog Sada u  periodu avgust-decembar 2023. godine. Projekat je podržan od strane Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada, a realizuje ga tim Savetovališta za mlade.