Medija Centar - Vesti

Projekt „Zaštiti me“

Vesti | 16.11.2023. Nazad na Vesti

U saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo, Dom zdravlja “Novi Sad” realizuje projekat  „Zaštiti me“ povodom obeležavanja 25. novembra 2023. godine Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Cilj ovog projekta je da se kroz organizaciju više predavanja građani upoznaju kako da prepoznaju nasilje, vrstama nasilja i tehnikama samoodbrane. Aktivnosti bi obuhvatile: predavanje, radionice – prikaz tehnika samoodbrane, podela zdravstveno promotivnog matrijala-agitke.

Navedene aktivnosti ćemo realizovati:

  • 17.11.2023. godine – JP „Parking servis“ od 13 časova
  • 21.11. 2023. godine – Arhiv Vojvodine od 13 časova
  • 22.11. 2023. godine  –  PMF od 13 časova 24.11. 2023. godine – Poljoprivredni fakultet od 13 časova