Medija Centar - Vesti

Projekta „Pametan izbor ispred pametnog telefona“

Vesti | 7.11.2023. Nazad na Vesti

U toku je realizacija projekta „Pametan izbor ispred pametnog telefona“ koji sprovode Dom zdravlja “Novi Sad” u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo.

Koncipiran je kroz radioničarski rad sa učenicima drugih, trećih i četvrtih razreda osnovnih škola sa teritorije Grada Novog Sada. Iskustvo ukazuje da je interaktivni pristup u radu sa učenicima I mladima – prepoznat kao adekvatan. Cilj je da se preventivno delovuje u pravcu pravovremene zaštite dece od negativnih posledica ove, sve izraženije vrste zavisnosti.

U projektu „Pametan izbor ispred pametnog telefona“ će učestvovati pet osnovnih škola. Do sada su realizovane radioničaraske aktivnosti u OŠ „Veljko Petrović“ u Begeču, OŠ „Miroslav Antić“ u Futogu, a u toku je realizacija u OŠ“Jožef Atila“, OŠ“Ivo Lola Ribar“ i OŠ “ Laza Kostić“ u Kovilju. Deca i stručni kadar su prepoznali važnost blagovremene informisanosti o rizicima, opasnostima i posledicama preterane upotrebe „pametnih“ telefona, uz izraženu želju (naročito nastavnog kadra) da se nastavi ovakva vrsta profesionalnog

preventivno-edukativnog angažovanja u narednom periodu. Glavna tema radionice je bila fokusirana na informisanje, unapređenje svesti o karakteristikama „smart“ telefona i načinima njihovog odgovornog korišćenja, zatim senzibilisanje i unaprđenje kompetencije dece i donošenja odluke o adekvatnom koršćenju vremena, uz saradnju sa roditeljima , kako bi bili što funkcionalniji u svim aspektima života, relevantnim za njihov razvojni period. Ujedno su deca i mladi informisani o sve prisutnijim opasnostima i rizicima problematične upotrebe mobilnih telefona, kao i o značaju blagovremenog razmišljanja o dugoročnim posledicama, koje nezdrave navike mogu imati po njihovo mentalno zdravlje , psihiovizički razvoj i opštu funkcionalnost i zadovoljstvo sobom.

Zdravstveno- vaspitni materijal je štampan u tiražu od 1000 primeraka, podeljen je školama kako bi bio dostupan učenicima i njihovim roditeljima i nakon završetka projektnih aktivnosti. Ovaj zdravstveno-vaspitni materijal će biti dostupan i u ambulantama školskih pedijatara.