Medija Centar - Vesti

“Samokontrola krvnog pritiska”

Vesti | 19.11.2019. Nazad na Vesti

Nastavljamo sa realizacijom projekta “Samokontrola krvnog pritiska” i pozivamo sugrađane da nam se pridruže:

  • 20.11.2019. u MZ Stepanovićevo, Vojvode Stepe Stepanovića 112, u 9h
  • 21.11.2019. u biblioteci Ivo Andrić u Rumenci, Arsenija Čarnojevića 24, u 10h
  • 28.11.2019. u biblioteci Mihala Babinke u Kisaču, Slovačka 49, u 8h
  • 03.12.2019. u MZ Sr. Kamenica, Trg Kralja Petra 1, u 8h
  • 05.12.2019. u MZ Paragovo, u 8 h
  • 06.12.2019. u MZ Stari Ledinci, Vuka Karadžića 98, u 8h
  • 10.12.2019. u MZ Novi Ledinci, Zmaj Jovina 19, u 8h

Od izuzetne je važnosti pravovremeno detektovati povišene vrednosti krvnog pritiska. Merenje krvnog pritiska je način za sprovođenje preventivne kontrole i njegove regulacije na odgovarajući način.

Ako se krvni pritisak nalazi u granicama optimalnih vrednosti, značajno se smanjuje mogućnost neželjenih kardiovaskularnih bolesti. Na osnovu jednog pojedinačnog merenja ne može se izvući zaključak da li je pritisak povećan ili ne.

Potrebno je sprovesti više merenja, tokom nekoliko dana i ako se izmere povećane vrednosti, može se posumnjati na povišen krvni pritisak. Takođe, osobe kod kojih je postavljena dijagnoza hipertenzije treba redovno da kontrolišu vrednosti krvnog pritiska u cilju korekcije terapije.

Ako redovno prate i evidentiraju vrednosti krvnog pritiska, to olakšava postavljanje dijagnoze ili korekciju ordinirane terapije izabranom lekaru. Veoma je važno znati pravilnu tehniku merenja krvnog pritiska, ali i primenjivati zdrave navike u svakodnevnom životu. Takođe, neophodno je adekvatno evidentirati dobijene vrednosti, kako bi podaci bili pregledni.