Medija Centar - Vesti

Samomerenje krvnog pritiska

Vesti | 29.11.2018. Nazad na Vesti

Patronažna služba je sastavni deo Doma zdravlja „Novi Sad“ čiji je zadatak da edukuje Novosađane sa akcentom na trudnice, babinjare, novorođenčad, odojčed, lica starija od 65 godina i obolele od masovnih hroničnih nezaraznih bolesti da prihvate zdravljekao najveću vrednost, da preuzmu odgovornost i učine potrebne napore kako bi očuvali i unapredili svoje zdravlje.

U okviru projekta “Samomerenje krvnog pritiska”, koji se realizuje u saradnji sa Upravom za zdravstvo Novi Sad, organizujemo edukacije čiji je cilj obuka obolelih od hipertenzije za samomerenje i evidenciju dobijenih vrednosti krvnog pritiska. Planirano je da nakon predavanja o ishrani obolelih od hipertenzije, organizujemo radionicu u okviru koje će zainteresovani sugrađani moći da:

  • provere ispravnost svojih aparata za merenje krvnog pritiska
  • nauče pravilnu tehniku merenja i način evidencije dobijenih vrednosti
  • dobiju karton za evidenciju dobijenih vrednosti TA

Radionice će biti realizovane u sledećim mesnim zajednicama:

  • 04.12.2018. sala Mesne kancelarije Sremska Kamenica u 08 časova
  • 06.12.2018. sala Mesne zajednice Paragovo u 08 časova
  • 07.12.2018. sala Mesne zajednice Stari Ledinci u 08 časova
  • 11.12.2018. sala Mesne zajednice Novi Ledinci u 08 časova

Hipertenzija je važna zbog toga što s vremenom dovodi do niza ozbiljnih zdravstvenih problema, pa i do nagle smrti, naročito ako se za nju ne zna i ako nije pod kontrolom. Kako je u početku dugo bez ikakvih simptoma i pri tom često praćena drugim poremećajima kao što su gojaznost, povišene masnoće, dijabetes, pušenje, genetski faktori, rizik nastanka oštećenja kardiovaskularnog sistema je skoro neizbežan.

Na osnovu jednog pojedinačnog merenja ne može se izvući zaključak da li je pritisak povećan ili ne. Potrebno je sprovesti više merenja, tokom nekoliko dana i ako se izmere povećane vrednosti, može se posumnjati na povišen krvni pritisak. Takođe, osobe kod kojih je postavljena dijagnoza hipertenzije treba redovno da kontrolišu vrednosti krvnog pritiska u cilju korekcije terapije.

Ako redovno prate i evidentiraju vrednosti krvnog pritiska, to olakšava postavljanje dijagnoze ili korekciju ordinirane terapije izabranom lekaru. Veoma je važno znati pravilnu tehniku merenja krvnog pritiska, ali i primenjivati zdrave navike u svakodnevnom životu. Takođe, neophodno je adekvatno evidentirati dobijene vrednosti, kako bi podaci bili pregledni.

Pozivamo sve sugrađane da nam se pridruže!