Medija Centar - Vesti

„Samopregled testisa kod adolescenata-2022“

Vesti | 19.12.2022. Nazad na Vesti

U okviru projekta „Samopregled testisa kod adolescenata-2022“ koji se realizuje u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo kreirane su radionice prilagođene učenicima od 15 do 19 godina.

Osnovne teme radionice bile su, unapređenje zdravlja adolescenata, upoznavanje učenika sa faktorima rizika vezanih za nastajanje tumora testisa, formiranje pozitivnih stavova o samopregledu testisa, podizanje nivoa informisanosti učenika o samopregledu testisa, edukacija učenika za samopregled testisa na modelu testisa.

Radionice su održane u 25 odeljenja u srednjim školama na teritoriji Grada Novog Sada: Srednja medicinska škola “Hipokrat”, Srednja mašinska škola Novi Sad, Srednja škola “E-gimnazija”, Srednja škola za dizajn ,,Bogdan Šuput“ i Gimnazija “Smart”.