Medija Centar - Vesti

Savetovalište za mlade obeležava 19 godina rada

Vesti | 31.10.2023. Nazad na Vesti

Naše Savetovalište za mlade 01.11.2023. godine obeležava 19 godina uspešnog rada! Služba  za zdravstvenu zaštitu dece Doma zdravlja „Novi Sad“ je 01.11.2004. godine osnovala Savetovalište za mlade sa ciljem prevencije rizičnih ponašanja kod mladih uzrasta od 7 do 19 godina. Od  2004. godine kada je Savetovalište za mlade osnovano, broj korisnika naših usluga je u stalnom porastu.

Radno vreme Savetovališta je od ponedeljka do petka od 07:00 do 20:00 časova, a kontakt telefoni  jesu: 021/4879-423 i 021/454-451.

Rad Savetovališta zasniva se na osnovnim principima primarne prevencije, u prvom redu vaspitno-edukativnom radu, promotivnim aktivnostima usmerenim ka unapređenju zdravlja adolescenata, stvaranju zdravstvene kulture, podizanju nivoa znanja, sticanju veština za uspostavljanje lične odgovornosti za sopstveno zdravlje, a samim tim i za zdravlje drugih.

Svojim radom tim Savetovališta nastoji da obuhvati što veći broj adolescenata, i to kroz individualni rad, radionice, edukacija vršnjačih edukatora, predavanja, tribine, zdravstveno-promotivne aktivnosti na javnim mestima. Informacije o programu Savetovališta za mlade dostavljaju se putem pedagoško-psiholoških službi u školama (grupni zdravstveno vaspitni rad) putem medijskih prezentacija i zdravstveno promotivnih aktivnosti.  

Grupnim zdravstveno vaspitnim radom od osnivanja Savetovališta ukupno je održano 2937 seminara, 2718 predavanja, 10045 radionica. Ukupan broj obuhvaćenih lica je 165116. Individualnim zdravstveno vaspitnim radom u Savetovalištu za mlade obuhvaćeno je 43038 lica sa teritorije grada Novog Sada i Sremskih Кarlovaca.

Rad Savetovališta baziran je na multidisciplinarnom pristupu i čine ga: specijalista socijalne medicine, psiholozi, pedagog, specijalisti strukovne medicinske sestre, a po potrebi se uključuju i lekari drugih specijalnosti kao konsultanti: pedijatar, juvenilni ginekolog, urolog, psihijatar, dermatolog i drugi.

Pored ovoga, mladi imaju mogućnost da se obrate timu Savetovališta sa svojim ličnim problemima, jer im pruža preko potrebno poverenje i privatnost koje se sprovodi u zakazanom terminu.

Savetovalište za mlade edukativni rad sa mladima sprovodi kroz sledeće teme:

 • Lična higijena
 • Pravilna ishrana i fizička aktivnost
 • Prevencija zadesnih povreda kod učenika nižih razreda osnovnih škola
 • Promocija pravovremenog sna kod učenika nižih razreda osnovnih škola
 • Steroidi i suplementi
 • Energetska pića i adolescenti
 • Zaštita reproduktivnog zdravlja
 • Samopregled dojki kod adolescentkinja
 • Samopregled testisa kod adolescenata
 • Prevencija bolesti zavisnosti (narkomanija, alkoholizam)
 • Prevencija pušenja – nargila – elektronska cigareta
 • Prevencija vršnjačkog nasilja
 • Prevencija problemske upotrebe interneta (internet i društvene mreže)
 • Prevencija kockanja
 • Edukacija edukatora (vršnjačka edukacija)

Rad Savetovališta za mlade prilagođen je učenicima osnovnih i srednjih škola. Savetovalište za mlade aktivno se uključuje u manifestacije koje su posvećene promociji zdravlja, a preporučene su od strane SZO i prate se po kalendaru Javnog zdravlja, aktivnim učešćem na EXIT festivalu, kao i u realizaciji projekata u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo. 

U realizaciji promotivnih aktivnosti učestvujemo u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Vojvodine, Centrom za prevenciju Doma zdravlja „Novi Sad“, Udruženjem roditelja dece obolele od dijabetesa „PLAVO SRCE 021“, Novosadski Humanitarni Centar, Udruženje „PREVENT“, Udruženje “ Crvena Linija”, Crveni krst Vojvodine. Кao vid komunikacije sa adolescentima koriste se i društvene mreže Facebook i Instagram.