Medija Centar - Vesti

Savetovalište za mlade

Vesti | 1.11.2022. Nazad na Vesti

Savetovalište za mlade u sklopu Doma zdravlja „Novi Sad“ danas proslavlja punoletstvo. Osnovano je pre punih 18 godina sa ciljem pružanja podrške mladima od 10 do 19 godina.

Osnovne sfere delovanja su prevencija alkoholizma, narkomanije i pušenja, kao i edukacija o reproduktivnom zdravlju i polno prenosivim bolestima. Psiholozi savetovališta se takodje bave ishranom i fizičkom aktivnošću kod mladih, kao važnim preduslovima za zdravo odrastanje. Velika pažnja posvećena je problemima zlostavljanja i zanemarivanja u porodici.

Od samog osnivanja, 01. novembra 2004. godine, Savetovalište za mlade deluje kao jedna od prvih multidisciplinarnih jedinica ovakvog tipa u Srbiji, koja kroz individualni i grupni rad pruža snažnu podršku tinejdzerima i njihovim roditeljima da zajedno prevazidju sve izazove odrastanja.