Medija Centar - Vesti

Savremena psihoonkologija

Vesti | 5.09.2018. Nazad na Vesti

Nacionalna asocijacija lečenih od raka (NALOR), pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, održaće, u četvrtak, 06.septembra, sa početkom u 17 časova, u Sali upravne zgrade Doma zdravlja “Novi Sad”, Bulevar cara Lazara 75, predavanje/radionicu na temu savremene psihoonkolgije, u okviru realizacije projekta “Edukativna predavanja/radionice iz psihoonkologije za medicinsko osoblje i pacijente, članove udruženja onkoloških pacijenata u NALOR-u”.

Važan aspekt naučne i primenjene discipline psihoonkologije u svetu, upravo je komunikacija sa pacijentima i njihovim porodicama u svim fazama bolesti i lečenja. Zato je informisanje o savremenoj psihoonkologiji – psihološke reakcije osoba od malignih bolesti koje ugrožavaju mentalno zdravlje u svim fazama bolesti i lečenja; različite potrebe pacijenata i članova porodica; psihološke i psihococijalne intervencije koje ublažavaju psihološku patnju pacijenata obolelih od malignih bolesti važno kako za stručno, medicinsko osoblje, tako i za same pacijente I članove njihovih porodica.

Prateći trendove razvoja savremene medicine, Dom zdravlja “Novi Sad” podržava važnost uspešne i adekvatne komunikacije sa pacijentima zdravstvenog sistma, ističe značaj komunikacije kao veštine, baze humanog i ljudskog odnosa.