Medija Centar - Vesti

Senzorna Soba

Vesti | 27.05.2016. Nazad na Vesti

U petak 22.04.2016. godine otvorena je prva Senzorna soba u okviru sistema javnog zdravstva uVojvodini. Soba se nalazi u objektu Razvojnog savetovališta Doma zdravlja „Novi Sad“ u ulici ZmajOgnjena Vuka br. 19.

Senzorna soba je inovativna metoda rada sa decom sa različitim razvojnim poremećajima. Sastoji se odopreme i sprava koje služe za podsticanje detetovih čula i sposobnosti, čime se sprovodi rana stimulacijarazvoja, preventivne vežbe u reedukcija psihomotorike. U Senzornoj sobi dete ima priliku da, uz mnoštvoraznolikih čulno-motoričkih stimulacija, unese red u bazičnom nivou čulne i motoričke obrade.

Opremanje kompletne sobe finansirao je Hemofarm A.D. dok je Dom zdravlja „Novi Sad“ uradio adaptacijuprostorije.