Medija Centar - Vesti

Simpozijum patronažnih sestara

Vesti | 6.11.2019. Nazad na Vesti

Dom zdravlja „Novi Sad“ je najveća ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite u našoj zemlji, pa je u skladu sa time i očekivano da imamo najveću polivalentnu patronažnu službu u Srbiji.

Svakodnevno, naše 52 patronažne sestre obilaze stanovništvo bez obzira na starost, pol i nacionalnu ili versku pripadnost, promovišući zdravlje kao vrhunsku vrednost svakog čoveka.

Njihov zadatak je kroz edukaciju, prilagođavajući se svakoj porodici, motivišu ljude da oni sami preuzmi odgovornost za očuvanje I unapređenje svog zdravlja, zdravlja svoje porodice i zajednice u kojoj živimo.

Svake godine se u Novom Sadu rodi preko 4000 beba i sve ih obilaze naše patronažne sestre. Čak 70 % od tog broja porodica su obišle još tokom trudnoće, ali se ne realizuje svugde u ovom obimu.

Moramo da se pohvalimo da smo jedna od opština sa pozitivnim prirodnim priraštajem, pa je i za očekivati da je najveći broj usluga, od pruženih 60000 koliko patronažne sestre pruže na godišnjem nivou, usmeren upravo na naše najmlađe sugrađane, jer na njima je budućnost.