Medija Centar - Vesti

Škola psihomotornog razvoja beba

Vesti | 1.07.2024. Nazad na Vesti

U okviru Pronatalitetnog centra Doma zdravlja “Novi Sad”, oformljena je škola psihomotornog razvoja beba od rođenja do prve godine života.

Edukacija se sprovodi jednom nedeljno i obrađuje po jedan trimenon. Nakon škole za trudnice, koja je brend Doma zdravlja “Novi Sad”, škole roditeljstva i škole za bake i deke, javila se potreba da se budućim roditeljima pruži podrška i obuka u domenu psihomotornog razvoja deteta.

Cilj edukacije je upoznavanje roditelja sa pravilnim redosledom motornih reakcija i razvoja bebe, na osnovu njene neurološke zrelosti. Tokom predavanja, roditeljima će biti objašnjeno šta nije preporučljivo, šta remeti razvojni redosled i kvalitet i koje su očekivane aktivnosti beba po trimestrima. Pravilnim postupanjem u najranijem uzrastu, pruža se mogućnost, ne samo preventivnog, već i stimulativnog delovanja. Roditelji mogu da postave sva pitanja i da se informišu oko redosleda koraka psihomotornog razvoja. Školu vodi strukovni fizioterapet sa višedecenijskim iskustvom u Domu zdravlja “Novi Sad”, Milica Ivetić.


Termini

  • 03.07.2024. u 18:30 časova – I trimenon
  • 10.07.2024. u 12 časova – II trimenon
  • 17.07.2024. u 18:30 časova – III trimenon
  • 24.07.2024. u 12 časova – IV trimenon

Adresa: Almaška 4

Prijava na: ivetic.milica@dzns.rs

Roditelji mogu da dođu sa bebama


Očekivane aktivnosti po trimestrima:

  • Kraj trećeg meseca: oslanjanje na laktove i karlicu dok su glava i potkolenice odignute. Beba leži pravo, drži ruke i noge ispred tela.
  • Kraj šestog meseca: oslonac se formira na liniji ruka-karlica, laktovi su opruženi,u leđnom položaju se igra sa stopalima. Okreće se preko boka na stomak
  • Kraj devetog meseca: beba baulja, uspostavlja se bočni sedeći položaj. Odiže se u klečeći položaj.
  • Kraj dvanaestog meseca: beba puzi preko prepreka, slobodno i stabilno sedi, slobodno stoji, počinju prvi koraci.

Ukoliko se primeti da beba ne postiže potrebne funkcionalne mogućnosti, potrebno je da se roditelji na vreme jave pedijatru, kako bi se prevenirala mogućnost razvijanja disfunkcionalnosti.