Medija Centar - Aktuelnosti

Škola roditeljstva

Aktuelnosti | 22.11.2019. Nazad na Aktuelnosti

Kao što smo i najavili, počela je naša Škola roditeljstva, koja će biti i integrativni deo budućeg Gradskog centra za unapređenje reproduktivnog zdravlja koji će se formirati u Almaškoj ulici.

Osim budućih majki, edukacijama u sklopu ovog projekta obuhvatili bi se i budući očevi kako bi se zajedno pripremili za bezbedni i radosni prolazak kroz trudnoću. Školom roditeljstva, raznotematskim edukacijama, budući roditelji bi se oslobodili straha od trudnoće. Кroz edukaciju parovi bi usvajali stav o obostranoj odgovornosti za buduće dete, znanja o normalnim promenama koje se susreću u trudnoći i o važnosti negovanja zdravih stilova života, pre, u toku i posle trudnoće.

Škola roditeljstva, koja nadograđuje program na već postojeću Školu za trudnice, odvija se kroz edukaciju koja se sprovodi u tri dana. Svakog meseca bi kostituisali nove grupe budućih roditelja.

Ovo su datumi koji su zakazani u velikoj sali Upravne zgrade Doma zdravlja “Novi Sad” na Bulevaru cara Lazara br. 75:

  • 25.11.2019. od 18 do 20 časova
  • 26.11.2019. od 19:15 do 21:15
  • 27.11.2019. od 18 do 20 časova

Prvog dana školu vodi ginekolog koji će upoznati roditelje sa svim promenama u trudnoći i o svemu što može povoljno ili nepovoljno da na nju utiče.

Teme su:

  • Trudnoća i odgovornost za zdravlje, kalendar i sadržaj pregleda u trudnoći, visoko rizična trudnoća, zdravstveni problemi vezani za trudnoću, higijensko – dijetetski režim u trudnoći, faktori rizika i štetne navike.
  • Planiranje porodice kao osnovno pravo svih parova i pojedinaca da slobodno i odgovorno odluče o broju i razmaku rađanja dece, kao i pravo na dostupnost informacijama, sredstvima i mogućnostima da to učine,.
  • Značaj prvih 1000 dana života, temelj za zdrav i prosperitetan život.

Drugog dana školu vodi pedijatar koji će upoznati roditelje sa izazovima prvih nedelja života novog člana porodice.

Teme su:

  • Prvi pedijatrijski pregled – pojam izabranog pedijatra i pristupačnost, kada se javiti, šta poneti (zdravstvena dokumentacija), obim pregleda (antropometrijska merenja, laboratorijske analize, ultrazvučni pregled kukova, dinamika dolaska).
  • Mlečna i nemlečna ishrana – značaj majčinog mleka, dinamika podoja, količina obroka, praćenje kvaliteta i količine ishrane (količina mokraće, kvalitet stolice, stanje budnosti, afekt odojčeta), redosled, količina i danamika uvođenja nemlečne ishrane.

Trećeg dana školu vode patronažne sestre sa iskustvom u radu za očuvanje reproduktivnog zdravlja i savetodavnim radom sa trudnicama, porodiljama i malom decom.

Teme su:

  • Podrška okoline – uloge i zadaci – prava na patronažne posete, dinamika, tok i definisanje osoba koje će biti glavni resursi ili rizik za roditeljski odnos, sa definisanjem uloga partnera i okoline (baka, deka, tetke…)
  • Faktori koji podsticajno utiču na detetov razvoj, način prepoznavanja signala koje nam dete šalje, interakcija roditelj – dete i stvaranje bezbednog okruženja.

Za vreme trajanja Škole roditeljstva trudnice koje imaju želju da prestanu sa pušenjem uputićemo u Školu za odvikavanje od pušenja koju bi samo za njih vodila viša medicinska sestra sa dugogodišnjim iskustvom na ovim poslovima.

Takođe, trudnice koje imaju problema sa ishranom, telesnom težinom, bile bi upućene na radionice i predavanja koje bi vodili naši lekari subspecijalisti za ishranu.

Pozivamo sve buduće roditelje da dođu i nauče mnogo u našoj Školi roditeljstva!