Medija Centar - Vesti

Služba laboratorijske dijagnostike – 38. godina rada

Vesti | 13.10.2019. Nazad na Vesti

Jedna od devet zdravstvenih službi u okviru Doma zdravlja „Novi Sad“ i ove godine proslavlja 38 godina od svog osnivanja.

Specifičnost rada se temelji na uzorkovanju i analizi biološkog materijala: pored tri centralne laboratorije, analize se rade još i na 23 punkta što nas čini maksimalno dostupnim svakom našem sugrađaninu.

Pokriva teritoriju grada Novog Sada, prigradska naselja i opštinu Sremski Кarlovci. Uzorkovanje biloškog materijala, sem po punktovima, obavlja se i u kućnim uslovima po nalogu izabranog lekara.

U našoj laboratoriji pacijenti se ne zakazuju, već se primaju odmah, čim elektronskim putem laboratorija dobije uput od lekara i time uput stigne pre pacijenta. Nakon verifikacije nalaza, rezultati se putem LIS-a (Laboratorijskog informacionog sistema) prosleđuju u elektronski karton pacijenta, što ih čini vidljivim za sve lekare doma zdravlja tako da pacijent ne mora dolaziti na šalter laboratorije.

U Službi laboratorijske dijagnostike je zaposleno 9 biohemičara, od toga 2 lekara specijalisti kliničke biohemije, 4 farmaceuta-specijalisti medicinske biohemije i 3 medicinski biohemičar. Zatim 57 laboratorijskih tehničara, od toga sedam sa višom strukovnom školom.

U 2018. godini uradili su 2.000.000 analiza (opštih hematoloških analiza, analiza koagulacije, biohemijskih analiza u krvi, serumu, urinu i fecesu) odnosno, tokom 2018. godine u proseku je svakom našem građaninu (svih uzrasta) pruženo po 8 laboratorijskih analiza.

Usluge koje pružaju na primarnom nivou:

  • Hematološke analize
  • Biohemijske analize
  • Analize hemostaze
  • Analize urina
  • Analize fecesa (stolice)

Takođe učestvuju i u skrininzima: rano otkrivanje karcinoma debelog creva, ranom otkrivanju kardiovaskularnog rizika i ranom otkrivanju dijbetesa tipa 2. Rad laboratorije je akreditovan na sedam godina, i ocenjen je najvišom ocenom.