Medija Centar - Foto Galerija

„Stop zarazi“

Foto Galerija | 12.10.2018. Nazad na Foto Galerija

Polivalentna patronažna služba Doma zdravlja „Novi Sad“ započela je realizaciju projekta “Stop zarazi”.

Veliki Rit i Bangladeš su naselja u opštini Novi Sad sa pretežno romskom populacijom. Stanovništvo ovih naselja živi ispod svih standarda dostojanstvenog života. Higijenski uslovi u naseljima su loši, a socio- ekonomski uslovi poražavajući.

U petak 12.10.2018. god u periodu od 09 do11 časova bili smo sa stanovnicima ovih naselja gde su oni mogli da provere vrednosti šećera iz kapilarne krvi i krvnog pritiska i sa kojima smo razgovarali o tome na koji način mogu sačuvati i unaprediti svoje zdravlje. Loši uslovi života, prisustvo faktora rizika udruženih sa deficitom znanja jesu ti koji dovode do oboljevanja od onih koji spadaju u grupu masovnih hroničnih nezaraznih bolesti. Oko 20% stanovnika nema zdravstveno osiguranje. S obzirom na to da se oni zbog loših materijalnih uslova ne odazivaju na preventivne aktivnosti koje se organizuju u cilju detektovanja prisustva faktora rizika van naselja u kojima žive, odlučili smo se da organizujemo preventivne preglede u ovim naseljima.

„Stop zarazi“ image

Dom zdravlja Novi Sad, realizacija projekta "Stop zarazi"

„Stop zarazi“ image

Dom zdravlja Novi Sad, realizacija projekta "Stop zarazi"

„Stop zarazi“ image

Dom zdravlja Novi Sad, realizacija projekta "Stop zarazi"

„Stop zarazi“ image

Dom zdravlja Novi Sad, realizacija projekta "Stop zarazi"