Medija Centar - Vesti

Svetski dan bez duvanskog dima

Vesti | 30.05.2017. Nazad na Vesti

Dom zdravlja “Novi Sad” 31.05.2017. na Trgu Slobode od 9 do13h obeležava Svetski dan bez duvanskog dima!

Učestvuju: Savetovalište za mlade, Stomatološka služba i Preventivni centar, kao i Institut za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici, Institut za javno zdravlja Vojvodine, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Medicinska škola „7. april“, Farmaceutski fakultet, osnovne strukovne studije zdravstvene nege i radne terapije, Rehabilitacioni centar „DUGA“ Novi Sad, Udruženje studenata EUPSA i kompanija Minaqua.

Aktivnosti:

  • kontrola šećera u krvi
  • merenje visine krvnog pritiska
  • merenje težine i BMI
  • spirometrija pluća
  • kontrola CO u izdahu aparatom Smokerlyzer
  • izračunavanje visine zavisnosti od nikotina i popunjavanje anketnog upitnika
  • deljenje zdravstveno-vaspitnog materijala
  • Podela flašica vode svakome ko ostavi 1 cigaretu
Svetski dan bez duvanskog dima image

Svetski dan bez duvanskog dima 2017.

Svetski dan bez duvanskog dima image

Svetski dan bez duvanskog dima 2017.

Svetski dan bez duvanskog dima image

Svetski dan bez duvanskog dima 2017.

Svetski dan bez duvanskog dima image

Svetski dan bez duvanskog dima 2017.

Svetski dan bez duvanskog dima image

Svetski dan bez duvanskog dima 2017.

Svetski dan bez duvanskog dima image

Svetski dan bez duvanskog dima 2017.

Svetski dan bez duvanskog dima image

Svetski dan bez duvanskog dima 2017.

Svetski dan bez duvanskog dima image

Svetski dan bez duvanskog dima 2017.

Svetski dan bez duvanskog dima image

Svetski dan bez duvanskog dima 2017.

Svetski dan bez duvanskog dima image

Svetski dan bez duvanskog dima 2017.

Svetski dan bez duvanskog dima image

Svetski dan bez duvanskog dima 2017.