Medija Centar - Aktuelnosti

Svetski dan borbe protiv raka dojke

Aktuelnosti | 23.10.2018. Nazad na Aktuelnosti

Premaaktuelnim podacima Instituta za zaštitu zdravlja Srbije “Dr Milan Jovanović-Batut” i Instituta za javno zdravlje Vojvodine i dalje je alarmantno velikiprocenat obolelih žena od karcinoma dojke. Godišnje se registruje oko 3000 novoobolelih, sa smrtnim ishodom od 18,9%.

Aktuelna evidencija Doma zdravlja “Novi Sad” beleži oko 2000 novoobolelih od karcinoma, od čega je 50,8% žena, a svaka treća sa karcinomom dojke.

Zahvaljujući nacionalnom skrining programu za rano otkrivanje raka dojke I ozbiljnom angažmanu zaposlenih u Domu zdravlja “Novi Sad”, statistika kaže da je svaka 8 žena, od ukupnog broja pregledanih žena u R.Srbiji, pregledana upravo u Domu zdravlja “Novi Sad”. Insistirajući na zdravlju građana novosadski Dom zdravlja obavio je, u proseku, 5 puta više preventivnih pregleda od ostalih domova zdravlja u zemlji.

Svakodnevnim aktivnostima Dom zdravlja “Novi Sad” podstiče žene da redovno obavljaju samopreglede, ali i da se redovno javljaju na preventivne preglede, posebno ukoliko uoče bilo kakvu promenu u strukturi dojke.

Zdrav stil života, ispravno ishrana, redovna fizička aktivnost i svođenje stresa na minimum osnovni su preduslovi za zdrav i dug život.

Otud, obležavajući Svetski dan borbe protiv raka dojke, Dom zdravlja “Novi Sad” u saradnji sa PD “Železničar”, Preventivnim centrom I Asocijacijom za unapređenje zdravlja organizuje akciju “Šetnjom protiv raka dojki”.

Start je planiran u periodu između 08:30 i 09:00 časova u Paragovu, a svi učesnici šetnje imaće roze mašnice, symbol borbe protiv raka dojke.

Od 19 časova u Visokoj strukovnoj školi za vaspitače, u ulici Petra Drapšina broj 8, održava se tribina pod naslovom “Život bez raka”:

  • Problemi u sprovođenju Nacionalnog skrininga za rak – dr Snežana Bojanić Stojić, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo
  • Suočavanje sa dijagnozom maligne bolesti i važnost psihološke podrške – mast.psiholog Aleksandra Kovač, IOV, Sr.Kamenica
  • Savremena terapija i bolja kontrola bolesti, dr Jasna pešić, IOV, Sr.Kamenica
  • Fizička aktivnost i maligne bolesti – mr dr sci Dragan Ivanov, Visoka strukovnaškola
  • Značaj psihoonkologije i uloga udruženja u pomoći kod onkološkihbolesnika,prim.dr Đerđi Šarić, NALOR
  • Edukacija samopregleda dojki- spec.sms Vesna Imbronjev, DZ“Novi Sad“     
  • Priča lečene žene – dr Dragana Gazibara, Asocijacija za unapređenje zdravlja Novi Sad