Medija Centar - Aktuelnosti

Svetski dan borbe protiv siromaštva

Aktuelnosti | 16.10.2018. Nazad na Aktuelnosti

Ujedinjene nacije su proglasile 17. oktobar za Svetski dan borbe protiv siromaštva.

Cilj obeležavanja tog dana jeste širenje svesti o važnosti borbe protiv siromaštva u svim zemljama, a naročito onima u razvoju.

Svetski dan borbe protiv siromaštva Služba patronaže Doma zdravlja „Novi Sad“ će obeležiti radon, i u saradnji sa Crvenim krstom Novi Sad dana 17.10.2018. godine od 10 do11 časova u prostorijama zdravstvenih medijatorki na Klisi gde ćemo deliti garderobu, higijenske pakete i igračake za decu marginalizovanih porodica koje žive u ekstremnom siromaštvu. U saradnji sa zdravstvenim medijatorkama za romsku populaciju nastaviće se podela navedene pomoći i narednih dana.

Ovim putem apelujemo na sve ljude dobrog srca da uzmu učešće u borbi protiv siromaštva jer nečije malo nekome znači sve. Građani čistu, staru garderobu i dečje igračke mogu odneti u prostorije Crvenog krsta Novi Sad.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku najveću stopu rizika od siromaštva imaju osobe koje žive u domaćinstvima sa dvoje odraslih i troje ili više dece, zatim mladi od 18 do 24 godine i mlađi od 18 godina. Patronažne sestre se svakodnevno, realizujući svoje redovne aktivnosti, susreću sa porodicama koje nemaju osnovna sredstva za život. Povezujući ugrožene porodice sa Crvenim krstom i nevladinim humanitarnim organizacijama, borimo se protiv siromaštva kako bi svi ljudi imali dostojanstven život, a deca zdravo odrastala u podsticajnom okruženju.