Medija Centar - Vesti

Svetski dan lekara opšte medicine

Vesti | 18.05.2020. Nazad na Vesti

19. maj se obeležava kao Svetski dan lekara opšte medicine/porodične medicine. Toga dana naglašavamo važnu ulogu i ogroman doprinos lekara opšte medicine širom sveta.

U najvećem domu zdravlja u Republici Srbiji, Domu zdravlja “Novi Sad” o zdravlju stanovnika opština Novi Sad i Sremski Karlovci svakodnevno 365/366 dana u godini brine 123 doktora medicine, 58 specijalista opšte medicine i 7 lekara na specijalizaciji iz ove oblasti. Naša misija je očuvanje zdravlja pojedinca, porodice i celokupne zajednice kroz sveobuhvatan i aktivan pristup pacijentu.

Od kada ga je Svetska organizacija lekara opšte/porodične medicine (WONCA) ustanovila 2010. godine, obeležavanje dana lekara opšte medicine dobija na zamahu svake godine i pruža izvanrednu priliku da se naglasi napredak u priznavanju važne uloge opšte medicine u jačanju primarne zdravstvene zaštite, kao i poseban doprinos koji su načinili izvanredni doktori-pojedinci širom sveta.

Iza nas je vreme kada su naši lekari i sestre radili u vanrednim uslovima, kada je ogroman procenat lekara opšte medicine bio angažovan u našim covid ambulantama i u bolnici na Novosadskom sajmu. Verujemo da je i njihov požrtvovani rad doprineo tome da se Novi Sad i Vojvodina uspešno izbore sa epidemijom izazvanom virusom korona.